SAS
REFERENSER
DATA & AI

Så skapade vi en smidig lösning för SAS

Efter att i många år ha använt sig av flera olika CMS i Norden startade SAS 2006 ett projekt för att förena alla system till ett enda. Den nya lösningen designades, byggdes, testades och implementerades av Sogeti som också ledde hela projektet.

Bakgrund

Under många år använde sig SAS av olika Crew Management-system I Norden. SAS startade därför ett projekt för att konsolidera alla dessa system till ett. Den nya lösningen skulle hantera schemaläggning, budgetering, rapportering, med mera. Valet av system föll på Carmen från leverantören Jeppesen. Efter kravfasen drog man slutsatsen att Carmen inte skulle kunna hantera den obligatoriska funktionaliteten kring rapportering. Man tog därför beslut om att lösa rapporteringskraven utanför Carmen via en skräddarsydd lösning som kom att kallas CMS&R (Crew Management Statistics & Reporting).

Lösning

SAS startade upp rapporteringsprojektet tillsammans med Sogeti. I kravspecifikationen ingick initialt 280 olika rapporter som komprimerades till 30. När kravspecifikationen, projektplanen och arkitekturen spikats bestämdes att projektet skulle delas upp i två iterationer.

 1. Den första skulle leverera de 30 rapporter och de Carmen-tabeller som behövdes för att skapa rapporterna. Här innefattades även ad hoc-rapporteringsfunktionalitet inom en Microsoft-baserad lösning.
 2. Den andra skulle leverera ytterligare Carmen-tabeller och utökad analyssupport.

Sogeti skapade designen för lösningen samt byggde, testade och implementerade den. Man ansvarade även för projektledning. Lösningen exporterade tabeller från Carmen via XML-filer, till en fildelningslösning med basen i SSIS för att ladda tabellerna i SQL-databaser. Sedan skapades rapporterna i SSRS  gentemot SQL-databasen. Under projektet var den största utmaningen förseningar relaterade till Carmen vilket skapade problem med att få tag på data av hög kvalitet.

Den andra iterationen började med workshops för att säkerställa kvalitetskraven på den data som SAS-anställda ville analysera. Detta ökade antalet tabeller i CMS&R till närmare 100 och på detta byggdes tre OLAP-kuber med SSAS för analyser. Därefter testades och implementerades lösningen med fortsatta utmaningar kring datakvalitén från Carmen.

Sedan lanseringen har lösningen förvaltats av Sogeti.

Resultat

SAS har nu ett fungerande verktyg för rapportering. Lösningen är skapad för att vara så enkel som möjligt att hantera och inkluderar endast configuration av standardapplikationer från Microsoft. Det är enkelt att ändra, lägga till och ta bort tabeller i databasen, likaså vad gäller rapporterna.

Teknik:

Microsoft SSIS, Microsoft SSRS, Microsoft SSAS, Microsoft SQL Server 2005.

Kontakt
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National Data & AI Lead
  +46 703 451 801

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om SAS

Scandinavian Airlines eller SAS, tidigare Scandinavian Airlines System, är ett konsortium baserat i Danmark, Norge och Sverige. Läs mer! 

Relaterade artiklar