Somas Ventiler
REFERENSER
DATA & AI

Så fick Somas Ventiler ett modernare intranät

Somas Ventiler behövde ett nytt intranät och kontaktade Sogeti. Resultatet blev en flexibel intern plattform, vars Business Intelligence-lösning ger alla medarbetare en översiktsbild över hur det går för verksamheten - i realtid.

Bakgrund

Inom Somas hade man sedan länge ett gammalt intranät. Intranätet var i stort behov av konsolidering och dessutom behövdes ett nytt system där kunde man interagera med slutanvändarna på ett bättre och ett mer effektivt sätt. Sogeti Sverige AB fick i uppdrag att leverera en ny intranätsportal till AB Somas Ventiler baserad på MOSS 2007. Grund-läggande krav för det nya intranätet var skalbarhet, en väl utbyggt struktur, enkelhet och en hög grad av interaktivitet för slutanvändarna.

Lösning

Sogeti Sverige AB har levererat en intern portallösning baserad på MOSS 2007 Enterprise Edition. Här presenteras företagsgemensam och lokalt riktad information baserat på grundinställningar för den enskilde användaren, det vill säga beroende på vilken avdelning han/hon tillhör. Lösningen omfattar även en implementation av Business Intelligence-delen som presenterar företagets aktuella KPI:er (Key Performance Indicators).

Resultat

Med den nya portallösningen har Somas fått en flexibel intern plattform för gemensam informationshantering över olika avdelningar. Via Business Intelligence-lösningen ser dessutom varje avdelning de aktuella mätetalen vilket ger alla medarbetare en översiktsbild över hur det går för verksamheten, i realtid.

Teknik:
Microsoft SharePoint Server 2007 Enterprise Edition.

Kontaktperson
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Somas

SOMAS Instrument AB utvecklar, producerar och marknadsför regler- och avstängningsventiler tillverkade i rostfritt, syrafast stål till hela världen. Läs mer!

Relaterade artiklar