Svensk Adressändring
REFERENSER
DATA & AI

Med statistiken i fokus på Svensk Adressändring

När Svensk Adressändring fick nog av sitt krångliga rapportsystem vände de sig till Sogeti. Det nya systemet effektiviserar framtagningen av statistikdata, möjliggör för vidare utveckling och ökar säkerheten.

Bakgrund

Svensk Adressändring har sedan tidigare ett rapportsystem för framtagning av statistik byggt på ASP och ett datalager i SQL Server 2000. Rapporterna var mödosamma och tidskrävande att underhålla. Men det tog även lång tid att generera dessa, mycket på grund av den mängd data som finns i systemet. Uppdraget gick ut på att ta fram en ny lösning som bygger på SQL Server 2000 samt tillhörande Analysis Services och Reporting Services för att ta fram statistikinformation.

Lösning

För att kunna erbjuda en miljö som är lätt att underhålla och där det är kostnadseffektivt att utveckla nya rapporter använder vi ett rapportverktyg istället för tidigare ASP-rapporter.

Verktygen som används i denna lösning är: Analysis Services – används för att skapa kuberna utifrån vyer i databasen Reporting Services – används för att skapa rapporterna utifrån skapade kuber och vyer Microsoft Visual Studio 2003 .NET – används för att utveckla rapporterna Microsoft Excel (fr.o.m. version 2000) – används för att visa ad-hoc statistik.

För att få en bättre prestanda på datagenereringen används kuber. Till det har Microsoft Analysis Services 2000 använts som ingår i Microsoft SQL Server 2000. Vi bygger vyer i datalagret som sköter uthämtningen av data som skall föras över till kuben.

För att presentera informationen i kuberna på ett mer lättförståeligt sätt visas data från kuberna i webbaserade rapporter. Till det har Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services använts som ingår i Microsoft SQL Server 2000. Varje rapport hämtar data från en specifik kub.

Rapporterna i Reporting Services utvecklades i Microsoft Visual Studio 2003 .NET där MDX (Multi Dimensional Expressions) används för att hämta data från kuber och för att presentera det i rapporter. Vidare har en generell kub skapats för att få fram statistik med varierande kriterier. Som verktyg för presentation av data från denna kub används Microsoft Excel och dess pivottabell-funktionalitet.

Resultat

Det nya statistiksystemet möjliggör en effektiv och snabb framtagning av statistikdata. Lösningen förenklar även vidare utveckling och ökar säkerheten då användning av databasanrop direkt från ASP-sidor eliminerats.

Teknik:
SQL Server, Analysis Services, Reporting Services,
Microsoft Visual Studio 2003 .NET och Microsoft Excel.

 

Kontakt
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Svensk Adressändring

Svensk Adressändring AB grundades 1994 och svarar för att adressändringar från privatpersoner och företag samlas in och kvalitetskontrolleras. Bolaget ägs av Posten och Bring Citymail. Läs mer! 

Relaterade artiklar
Skriv ut E-post