Umeå Kommun
REFERENSER
DATA & AI

Uppdrag: En effektivare skolorganisation i Umeå

För att göra hela organisationen effektivare vände sig Umeå kommuns Skolverksamhet till Sogeti. Uppdraget blev att skapa en BI-lösning för rektorer och skolledare samt andra personer som arbetar med att analysera och ta fram beslutsunderlag.

Bakgrund

I syfte att göra hela organisationen effektivare vände sig Umeå kommuns Skolverksamhet till Sogeti för att skapa en BI-lösning för rektorer och skolledare samt andra personer som arbetar med att analysera och ta fram beslutsunderlag. Utvecklingen sker agilt i nära samarbete med företrädare för kunden. 

Lösning

Datalager och kuber sammanställer kvalitetssäkrad information främst från Procapita samt från skolans övriga verksamhetssystem.  DW:t (datawarehouse)  är en del i kommunens styrsystem där den ”röda tråden” följs från övergripande mål till resultatmått och aktiviteter.  

Lösningen är baserad kring en samarbetsplattform i SharePoint 2010, understödd av kuber och datalager i SQL-servermiljö (SQL Server 2010). DW:t är modellerat enligt Kimballs princip. För utdata används främst Excel där kunden själv skapar sina egna rapporter.

Resultat

DW:t  utvecklas under våren 2013.

Referens: Umeå Kommuns skolverksamhet

KONTAKT
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Umeå kommuns skolor

Den kommunala skolan i Umeå satsar på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov. Läs mer! 

Relaterade artiklar