EPOK - Västerbottens Läns Landsting
REFERENSER
DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Systemet som ger koll på vården i Västerbotten

Många landsting har problem med att få en heltäckande uppföljning av hälso- och sjukvården, då informationen är spridd över flera vårdsystem. För Västerbottens Läns Landsting blev lösningen att vända sig till Sogeti, som byggde EPOK-systemet.

Bakgrund

Stort fokus ligger idag på beskrivning av hälso- och sjukvårdens verksamhet, vårdens innehåll och kostnader. DRG och KPP (Kostnad per patient) är viktiga instrument för ett bra beskrivnings- och uppföljningssystem. Många landsting har problem med att få en heltäckande uppföljning av hälso- och vården då informationen är spridd över flera vårdsystem. Sogeti har därför fått i uppdrag att bygga det så kallade EPOK-systemet på Västerbottens Läns Landsting baserat på Microsoft-teknik. Systemet omfattar bland annat ekonomisk uppföljning av produktion och konsumtion av vård, fakturering av vård, samt statistik.

Lösning

Genom uppsamling av information om vårdhändelser från ett 30-tal system (journalsystem, operation-, röntgen- och laboratoriesystem, etcetera), kvalitetssäkring av data samt laddning i en gemensam databas skapas bra stöd för uppföljning av vårdens innehåll och kostnader ur både konsumtions- och produktionsperspektiv.

Resultat

I EPOK skapas förutsättningar för utvecklad matchning av vårdkostnader till besök/vårdtillfälle och KPP i öppen och sluten vård. Kostnads- och produktionsuppföljning. Prissättning och extern (och intern) fakturering av vårdkostnader. Produktions – och konsumtionsstatistik både för interna och externa intressenter.

Teknik:

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft BizTalk Server
 • Microsoft .Net
 • Integration Services
 • Reporting Services

todo todo
Kontakt
 • Ulrika Holmgren
  Ulrika Holmgren
  Branch Manager Mid, Sogeti Sverige
  072-716 40 51
Om VLL

Västerbottens Läns Landsting är en politiskt styrd organisation som geografiskt sammanfaller med Västerbottens län.