EPOK - Västerbottens Läns Landsting
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Systemet som ger koll på vården i Västerbotten

Många landsting har problem med att få en heltäckande uppföljning av hälso- och sjukvården, då informationen är spridd över flera vårdsystem. För Västerbottens Läns Landsting blev lösningen att vända sig till Sogeti, som byggde EPOK-systemet.

Bakgrund

Stort fokus ligger idag på beskrivning av hälso- och sjukvårdens verksamhet, vårdens innehåll och kostnader. DRG och KPP (Kostnad per patient) är viktiga instrument för ett bra beskrivnings- och uppföljningssystem. Många landsting har problem med att få en heltäckande uppföljning av hälso- och vården då informationen är spridd över flera vårdsystem. Sogeti har därför fått i uppdrag att bygga det så kallade EPOK-systemet på Västerbottens Läns Landsting baserat på Microsoft-teknik. Systemet omfattar bland annat ekonomisk uppföljning av produktion och konsumtion av vård, fakturering av vård, samt statistik.

Lösning

Genom uppsamling av information om vårdhändelser från ett 30-tal system (journalsystem, operation-, röntgen- och laboratoriesystem, etcetera), kvalitetssäkring av data samt laddning i en gemensam databas skapas bra stöd för uppföljning av vårdens innehåll och kostnader ur både konsumtions- och produktionsperspektiv.

Resultat

I EPOK skapas förutsättningar för utvecklad matchning av vårdkostnader till besök/vårdtillfälle och KPP i öppen och sluten vård. Kostnads- och produktionsuppföljning. Prissättning och extern (och intern) fakturering av vårdkostnader. Produktions – och konsumtionsstatistik både för interna och externa intressenter.

Teknik:

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft BizTalk Server
 • Microsoft .Net
 • Integration Services
 • Reporting Services

Kontakt
 • Ulrika Holmgren
  Ulrika Holmgren
  Ortschef, Gävle
  072-716 40 51

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om VLL

Västerbottens Läns Landsting är en politiskt styrd organisation som geografiskt sammanfaller med Västerbottens län.