Gavlegårdarna
REFERENSER
DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Digital transformation på Gavlegårdarna

Digitala tjänster i fokus när Gavlegårdarna samarbetar med oss på Sogeti.

Bakgrund

Gavlegårdarna ser ett stort behov av att utveckla nya digitala tjänster.  Behovet drivs av såväl kundernas önskemål att själva kunna utföra mera ärenden digital som Gavlegårdarnas önskan att effektivisera interna arbetssätt. Syftet med projektet är att lägga grunden för och möjliggöra ett betydligt större utbud av självservicetjänster.

Lösning

Sogetis arbete består av tre huvudsakliga områden:

  • Ny extern webbplats baserad på Sogetis WordPress-plattform Swift*
  • Ny mobilapplikation
  • Ny integrationsplattform (API) för att kunna utveckla de nya digitala tjänsterna för kunder och möjliggöra nya arbetssätt


* Sogeti Swift är en paketering av WordPress allra bästa plugins, några fria, några licensierade samt egenutvecklade. 

Resultat

En snabb, säker och kommunikativ webbplats för Gavlegårdarnas kunder, med fokus på självservice. Anpassad för alla skärmstorlekar och tillgänglighets-anpassad enligt WCAG 2.0AA. I början av 2018 lanserades den externa webbplatsen. Mobilapplikation och API och ytterligare tjänster lanseras senare under året.

Digital Customer Experience
todo todo
KONTAKTPERSON
  • Jan Stenwall
    Jan Stenwall
    Digitalstrateg
    070-651 83 80