digital mnufacturing
REFERENSER
DIGITAL MANUFACTURING

Gränges

Bakgrund:

Då verksamheten på Sapa Heat Transfer i Finspång hade utvecklats och fått krav som det tidigare systemet, Apollo, inte kunde tillgodose beslöt man att utveckla en ny MES-lösning. Sogeti fick förtroendet att utveckla det nya systemet som döptes till Castor.

Lösning:

Castor byggdes som ett skräddarsytt system direct på Microsofts plattform. Sapa hade genomfört ett grundligt förarbete och tillsammans detaljerades kraven ytterligare, varefter utvecklingen genomfördes. Genom ett nära samarbete med verksamheten, där bl.a. prototyping användes, kunde operatörernas kunnande och önskemål tillvaratas och systemet anpassas helt till deras behov.

Resultat:

Tack vare Castor har Sapa en effektiv hantering av råvaror, chargering och gjutning med hundraprocentig spårbarhet genom hela processen. Effektiv rapportering i varje processteg underlättar uppföljning, utvärdering och fortsatt utveckling av verksamheten. Lösningen är fullt integrerad med både ERP-system och underliggande SCADA-system.

KONTAKT
  • Bengt Löwenhamn
    Bengt Löwenhamn
    National Lead, Digital Manufacturing at Sogeti Sverige AB
    070-64 99 315

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

Gränges är den största tillverkaren av valsat aluminium för värmeväxlare i aluminium. Varannan bil som produceras i dag globalt innehåller material som Gränges tillverkat.

Digital Engineering & Manufacturing