refsca-crm
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Kundresan i centrum på SCA

Läs om den framtidsinriktade lösning vi infört på SCA som har gjort det snabbare, tryggare och säkrare att göra affärer med SCA:s kunder.

Bakgrund:

SCA behöver köpa 3 gånger så mycket skog med samma antal virkesköpare för att klara industriernas ökade behov av råvara. De vill förenkla att göra kontrakt. Genom ökad trygghet och ökad användarupplevelse för både skogsägare och SCA i affärsuppgörelsen vill man kunna leverera flera tjänster och ge ett bra val och skapa långsiktiga relationer med kunderna.

Lösning:

Vi har levererat en CRM-lösning som samlar ihop all information som behövs för att kunna genomföra och följa upp affärerna effektivt, ett system som enkelt skapar kontrakt utifrån korrekt beslutsunderlag vid rätt tid och styrs från verksamheten och geografisk information (GIS). Vi har byggt en extern portal för landets skogsägare, där ekonomisk information finns samlad och där skogsägarna signerar kontrakt digitalt. 

Resultat:

Lösningen har gjort det snabbt, tryggt och säkert att göra affärer med SCA:s kunder. Virkesköparna arbetar nu huvudsakligen i endast ett system och lösningen har förenklat introduktion av nya medarbetare. Vi har genomfört en kundresa med nya moderna verksamhetsprocesser och system som ger ökade möjligheter till nya tjänster inför framtiden.

Rapportserie på tema Digital Happiness
KONTAKT
  • Pär Söderqvist
    Pär Söderqvist
    Senior Advisor, Sweden
    072-249 98 70
FAKTARUTA

Skogsbolaget SCA som drivs av skogens kraft, köper virke och levererar skogliga tjänster. Man producerar träprodukter, massa, papper och förpackningsmaterial, samt sköter logistik över både land och vatten.