Landstinget Gävleborg
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

HES - portalen för hälsa i Landstinget Gävleborg

Då Hälsovalet infördes i Gävleborg arbetade man aktivt för att hitta en effektiv hantering kring ersättningsbetalningarna till hälsocentralerna. Hälsovalskontoret på Landstinget Gävleborg och Sogeti skapade en komplett lösning kallad HES, Hälsoval Ersättnings System.

Bakgrund

Då Hälsovalet infördes i Gävleborg arbetade man mycket aktivt för att hitta en effektiv hantering kring ersättningsbetalningarna till hälsocentralerna. Resultatet av det arbetet är att Hälsovalskontoret på Landstinget Gävleborg tillsammans med Sogeti skapat en komplett lösning för att samla in grundinformation, beräkna, och sedan betala ut ersättningarna. Resultatet kallas hos Landstinget Gävleborg HES, Hälsoval Ersättnings System.

Lösning

Målet är att ha ett system som är enkelt att administrera samtidigt som det är flexibelt och enkelt kan anpassas till förändrade ersättningsmodeller. Detta har lösts genom att skapa beräkningsmoduler som tillsammans kombineras för att skapa ett komplett flöde för beräkningarna. Nya ersättningsdelar kan enkelt implementeras och adderas till existerande flöden utan att påverka den sedan tidigare skapade lösningen.

Resultat

I nuläget innefattar systemet 28 olika ersättningsdelar vilka fritt kan kombineras för att skapa en unik ersättningssammansättning för varje vårdleverantör.

Via portalen kan respektive hälsocentral rapportera in information, se underlaget för sin ersättning och det beräkningsunderlag som finns. Dessutom fungerar portalen som en gemensam informationsyta mellan Hälsovalskontoret och vårdleverantörerna.

Förutom att ta emot information från alla vårdleverantörers journal- och kassasystem så kommunicerar systemet med befolkningsregister, listningssystem, frikortssystem och landstingets interna datalager.

Teknik:

Tekniskt sätt är systemet uppbyggt av flera delsystem. I botten finns en Microsoft SQL Server 2008 för datalagring. Data levereras in från vårdleverantörernas egna system via webbtjänster byggda som WCF tjänster i Visual Studio 2008.

Kopplat till databasen och HES Infonav finns en webbapplikation. Webbapplikationen är det grafiska gränssnitt som används av användarna. Webbapplikationen är byggd i Visual Studio 2008 C# med MVC designmönster.

Kontakt
  • Ulrika Holmgren
    Ulrika Holmgren
    Ortschef, Gävle
    072-716 40 51

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Region Gävleborg

I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet.