Landstinget i Östergötland, IT-centrum
REFERENSER
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

När ett fel i systemet kan kosta människoliv

För Landstinget i Östergötland är patientsäkerheten av yttersta vikt. Kvaliteten på testarbetet av deras primära vårdinformationssystem måste därför vara av toppklass. När Landstinget ville utvärdera sitt testarbete tog de därför hjälp av Sogeti.

Bakgrund

Landstinget i Östergötland ville ta in extern expertis för att utvärdera sitt testarbete relaterat till organisationens primära vårdinformationssystem som täcker den största delen av vården. Systemet är delvis av den karaktären att fel kan kosta människoliv.

Landstinget önskade att vårt arbete hos dem skulle kunna bidra till att förbättra nedanstående punkter:

 • Testprocessen ska säkerställa kvaliteten i systemet så att patientsäkerheten inte riskeras
 • Mycket tid läggs i dag på test
 • Att förbättra kravställande gentemot sina leverantörer
 • Ledtiden från leverans till driftsättning ska minskas

Lösning

Landstinget och Sogeti kom överens om att det var lämpligt att utföra en utvärdering av testprocessen genom att ta reda på hur det ser ut idag, hur det kan vara lämpligt att det ser ut imorgon och ta reda på vad som krävs för att komma dit.

Vi valde att tillämpa TPI®-modellen. När man arbetar enligt TPI®-modellen mäter man inledningsvis testprocessens nuvarande mognadsnivå och urskiljer på så sätt styrkor och svagheter. Därefter identifieras önskad mognadsnivå och stegvisa, prioriterade förbättringsförslag för att nå önskad nivå. Intervjuer hölls med olika nyckelpersoner/roller, dokumentation och underlag granskades och med jämna mellanrum stämdes resultatet av med en styrgrupp.

Resultat

Landstinget blev mycket nöjda med resultatet och har beslutat att fortsätta arbetet med föreslagna förbättringsområden. Utöver deras deltagande i arbetet fick de en rapport och två presentationer hölls. Bland annat en slutpresentation på ett större möte där hela avdelningen var inbjuden. I samband med slutpresentation hade även Landstinget en egen genomgång på avdelningsmötet med mer detaljer om hur de skulle gå vidare med arbetet, resultatet och förbättringsförslagen.

Teknik:

 • TPI® Next – Business Driven Test Process Improvement

Referens: Landstinget i Östergötland, IT-centrum

todo todo
Kontakt
 • Ulrika Holmgren
  Ulrika Holmgren
  Verksamhetsansvarig Gävle & Sandviken
  072-716 40 51
Om Landstinget i Östergötland

Landstinget i Östergötland ingår i Östergötlands Läns Landsting, som är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 3 bolag. Läs mer!