Landstinget Västernorrland
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Lättare att interagera på Landstingets nya webb i Västernorrland

Nu har det blivit enklare för invånarna i Västernorrland att interagera med Landstinget. Webbplatsen www.vll.se har uppdaterats och fått en mängd nya funktioner efter att ha stått oförändrad sedan 2002.

Bakgrund

Webbplatsen www.lvn.se har i princip varit oförändrad sedan 2002, och behovet av exempelvis målgruppsanpassning och ökade möjligheter till interaktion var stort innan uppgraderingen. LVN vände sig därför till Sogeti för att påbörja utvecklingen i februari 2010.

Lösning

Webbplatsen är utvecklad på EPiServer CMS 5. Den innehåller förutom ny design även en rad nya funktionaliteter. Bland annat förbättrad sökfunktionalitet och bildgalleri, ökad interaktion med besökaren via exempelvis möjligheten att skicka frågor till landstingets politiker samt framtagandet av dynamiska egenskaper som slår igenom på hela sajten.

– Vi har använt Scrum-metodik genom hela projektet, det vill säga oavbrutet fört en tät dialog med kunden. Att tillämpa Scrum i ett projekt är väldigt framgångsrikt inte bara på grund av den effektiva kommunikationen, utan även för att det är enkelt att sätta kundnytta först och prioritera vad kunden vill ha i första hand. Kontinuerliga avstämningar, så kallade sprint demos, där förändringar och tillägg hela tiden sker löpande, blir en naturlig del i projektets gång. På så sätt kan man vara flexibel och inkludera även nya behov som uppkommit under projektets gång, kommenterar Sogetis projektledare och Scrum-master, Kristina Tjernström.

Resultat

 – Vi vet hur frustrerade besökarna har varit. Vi fick ett tydligt besked av den utvärdering som vi gjorde för snart två år sedan. Vi har nyligen testat den nya webbplatsen på några grupper av användare och fick positiv respons. Det känns bra. Nu tror jag att vi kommer att ha en webbplats som är enklare för alla att förstå och hitta det man söker, kommenterar LVN:s webbstrateg Marte Hjulstad.

Teknik: EPiServer CMS 5 Scrum-metodik

Kontakt
  • Ulrika Holmgren
    Ulrika Holmgren
    Ortschef, Gävle
    072-716 40 51

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland ansvarar bland annat för sjukvården i länet.