NCC
REFERENSER
DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Så fick NCC till en modern samarbetslösning

Läs och inspireras av NCC. Migration av samarbetslösning från SharePoint 2010 till SharePoint Online.

Bakgrund

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa. StarSites är en samarbetslösning som Sogeti har byggt åt NCC. Systemet används brett inom koncernen och är den rekommenderade lösningen för digitala samarbetsytor och dokument.

StarSites som byggdes baserat på SharePoint 2010 behövde uppdateras till en nyare version. Då NCC redan använde O365, kändes steget att gå över till SharePoint Online som ett logiskt val.

NCC uttalade att ett lyckat projekt skulle erbjuda en ”out of the box” lösning som uppfyllde identifierade krav. Lösningen skulle baseras på SharePoint Online och på sikt leda till minskade kostnader.

Lösning

Sogeti byggde en lösning på SharePoint Online som huvudsakligen baserades på ”out of the box” funktionalitet. Anpassningar gjordes utan serverkod. Azure WebApps och ramverket för Office PNP användes för site template och site provisioning.

När den nya SharePoint Online-lösningen var klar användes verktyget ShareGate och PowerShell med skript för att skapa nya siter och migrera data. Migreringen av över 1000 site-kollektioner gick mycket smidigt.

Projektet levererades med en Scrum-influerad metodik, i tid, på budget och med förväntad funktionalitet och kvalitet. Projektet startades i augusti 2015 och avslutades i januari 2016.

Resultat

NCC har nu en modern samarbetslösning baserad på SharePoint Online, som enkelt kan integreras med och utnyttja andra O365 tjänster. Den nya lösningen har även inneburit kostnadsbesparingar.

De regelbundna uppdateringarna som kommer med SharePoint Online ger användarna möjlighet att använda den senaste funktionaliteten tidigt. Det kommer inte krävas några framtida migreringsprojekt till nya versioner som drar nya kostnader. Dessutom är det nu även möjligt att dela data med externa parter på ett enkelt sätt.

todo todo
KONTAKTPERSONER
 • Christian_Bratt
  Christian Bratt
  Kundansvarig NCC
  070-275 48 40
 • Pontus Renmark
  Pontus Renmark
  National Digital Customer Experience Lead/Partner Lead Episerver
  073-373 33 20
Om NCC

NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Creating your Digital Enterprise
Walking the talk