forestry with tractor
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Norra Skogsägarnas nya app sätter miljön i fokus

Den effektiviserar skogshanteringen, gör det enklare för entreprenörer att hantera sina uppdrag och förbättrar skogsmiljön. Vi talar förstås om Norra Skogsägarnas nya mobilapp, ett resultat av samarbetet med Sogeti.

Bakgrund

Norra Skogsägarna ville stötta sina medlemmar med en mobil lösning och hjälpa dem på plats ute i skogen. En multiplattform-app sågs som nödvändig för att effektivisera skogshanteringen. Applikation skulle hjälpa skogsmaskinförare att förbättra miljöhänsynen genom att undvika körskador och underlätta egenkontrollen efter utförd avverkning.

Lösning


Android och iPhone-appar utvecklades och rullades ut. Appen innehåller integrerade kartor och för utvecklingen användes Sogetis Xamarin-plattform. Via appen kan användarna nå uppdrag som tilldelats dem via sina mobila enheter. Kartorna är också tillgängliga i offline-mode. Appen samlar också värdefull feedback vid uppdragets slut då användaren måsta svara på en enkät som en del i Norra Skögsägarnas kvalitetskontroll.

Fördelar

Applikationen gör det möjligt för användarna att nå den plan som finns för respektive skog via en padda eller smartphone och att få detaljerad information om området. GPS-koordinatörn visar användaren vart han/hon befinner sig och om det finns några viktiga restriktioner för avverkning i området och förbättra miljöhänsynen. Appen gör det enklare för entreprenörer att hantera sina uppdrag. Den finns tillgänglig för både Apple- och Android-enheter och kan laddas ner utan kostnad. Norra Skogsägarna har också ökat sin kvalitetskontroll via appen.

Kontaktperson
  • Mona Holmström
    Mona Holmström
    Account Manager
    +46 706866727