Så digitaliserar Regionförbundet Sörmland
REFERENSER
DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Så digitaliserar Regionförbundet Sörmland

Ett nytt ledningssystem i SharePoint Online skapar många fördelar för Regionförbundet Sörmland.

Bakgrund

Regionförbundet hade ett behov av att digitalisera processflödet för att öka kvalitet, transparens och delaktighet, att reducera ledtider, och optimera kostnader samt säkerställa att beviljade medel förbrukas. Vidare syftade digitaliseringen till att åstadkomma en samlad katalog och flöde av ärenden/önskemål från ursprunglig ide till genomfört objekt.

Lösning

Vi hjälpte Regionförbundet Sörmland att digitalisera nuvarande processer för att sedan föreslå en lösning i kundens befintliga Office 365-miljö och SharePoint Online. Med processkartläggningen i ryggen har vi nu byggt upp ett ledningssystem i SharePoint Online.

Resultat

Resultatet är bland annat reducerade ledtider, ökad transparens och delaktighet mellan involverade parter, optimerade kostnader, ökad tillgänglighet och högre flexibilitet.

Vill du veta mer? Hör av dig till Andreas Claesson, vår kontaktperson på denna sida. 

Digital Advisory Services
Creating your Digital Enterprise
todo todo
KONTAKT
  • Andreas Claesson
    Andreas Claesson
    Ortschef Nyköping
    070-263 27 01
Om Regionförbundet Sörmland

Regionförbundet Sörmland är medlemmarnas organ för regional utveckling och samordning.