Skvader - Landstinget Sörmland
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Systemet som håller koll på siffrorna i Sörmland

När Landstinget Sörmland behövde effektivisera kontroll och hantering av utomlänspatienter anlitade de Sogeti för att ta fram ett nytt system för faktura- och remisskontroll. Resultatet blev en rad praktiska funktioner.

Bakgrund

Landstinget Sörmland behövde effektivisera kontroll och hantering av utomlänspatienter. De anlitade därför Sogeti för att ta fram ett nytt system för faktura- och remisskontroll av utomlänspatienter.

Lösning

Målen med det nya systemet är flera: dels att minska och förenkla det administrativa arbetet med remisser och fakturor, dels att datakvaliteten ska höjas med kontroller mot regelverk, dels att få bättre överblick och kunna förhindra felaktiga utbetalningar, och dels att skapa ett korrekt datalager för uppföljning av såväl ekonomisk som medicinsk information

Resultat

En rad nya funktioner har introducerats: Import av fakturor från andra landsting och privata vårdgivare. Matcha fakturor mot remisser och komplettera med konteringar. Inmatning av fakturor och remisser som inte kommer elektroniskt. Validering av inmatade värden. Korrigering av felaktiga remisser och fakturor. Överföring av data till datalager.

Teknik:

 • Microsoft SQL Server 2008
 • .Net Framework 4.0   
 • ASP.NET   
 • Windows Communication Foundation   
 • Windows Workflow Foundation   
 • Entity Framework
 • Windows Server App Fabric
 • Ajax och jQuery

Kontakt
 • Ulrika Holmgren
  Ulrika Holmgren
  Ortschef, Gävle
  072-716 40 51

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Landstinget Sörmland

Landstinget i Sörmland jobbar för hälsa, demokrati och kultur i Sörmland.