accelerate
REFERENSER
DIGITAL MANUFACTURING

Effektivare distribution av mjukvara för Atlas Copco

Konfiguration och distribution av mjukvara till Atlas Copcos ovan- och underjordsmaskiner sker löpande runt om i hela världen. När behovet av att se över ett mer effektivt sätt att konfigurera och distribuera mjukvara fann man lösningen i en webbaserad plattform.

Bakgrund

Atlas Copcos produkter och tjänster omfattar tryckluftsutrustning, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem samt finansiering, service och uthyrning. Konfiguration och distribution av mjukvara till Atlas Copcos ovan- och underjordsmaskiner sker löpande runt om i hela världen och behovet uppstod att se över ett mer effektivt sätt att konfigurera och distribuera mjukvara.

Lösning

Software Online ersätter en tidigare programvara utvecklad i Visual Basic 6. Software Online är utvecklad med ett webbaserat perspektiv för distribution och konfiguration av mjukvara.  Integration görs mot lagringsytor där en webservice scannar av och sammanställer mjukvarudistributioner i en databas. Software Online har behörighetsstyrning, stöd för flera språk samt koppling till andra stödsystem inom Atlas Copco.

Resultat

Den nya webbaserade plattformen omfattar 10 stycken maskinfamiljer och riktar sig till intern personal och kunder i hela världen. En stor tidsbesparing sker genom massuppdatering av flera maskiner samtidigt och med en versionsbank för tidigare officiella mjukvaror kan enkelt en servicetekniker eller kund installera den senaste eller en tidigare version av mjukvaran. Genom att använda Software Online kan servicetekniker världen runt uppdatera en maskin med ny mjukvara snabbt och enkelt.

Teknik

Scrum (metod)
MVC 3
WCF-tjänst
Microsoft Visual Studio, 2013, .C#, NET 4.0

Kontakt
  • Patrik Ström
    Patrik Ström
    Kundansvarig säljare, Sogeti Örebro
    070-202 44 56

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Atlas Copco

Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet. 


Digital Engineering & Manufacturing