Relacom AB
REFERENSER
DIGITAL ENGINEERING & MANUFACTURING SERVICES

Så uppgraderade vi klienterna på Relacom AB

Nya avtal, begränsat användargränssnitt och brist på regler ledde till att de mobila klienterna på Relacom måste uppgraderas. Relacoms tekniker hade änvänt sig av dessa sedan 1999 både i Finland och Sverige, men då av olika sorter. Lösningen blev dock den samma för båda länderna.

Bakgrund

Relacoms tekniker har sedan 1999 använt sig av mobila klienter för att ta emot och klarskriva uppdrag. Sverige och Finland har olika behov och har således olika klienter. Nya avtal med kunder, begränsat användargränssnitt och brist på regler gör att klienten måste uppgraderas både i Finland och i Sverige.

Lösning

HTC vidareutvecklade Den befintliga mobila klienten i MicroSoft Visual C++ 6.0 i enlighet med kravspecifikation från Relacom både för finska klienten och svenska klienten. Acceptanstest utfördes av Relacom. 

Resultat

Nya klienter i Sverige används idag av cirka 2000 tekniker med 4000 order per dag. Även i Finland finns nya klienter i drift, antal tekniker idag cirka 300 (1000 innan slutet av 2009-Q3). Inga felanmälningar har rapporterats hittills.

Teknik:

 • MicroSoft Visual C++ 6.0
 • MicroSoft Access
 • MicroSoft Visual SourceSafe

todo todo
Kontakt
 • Bengt Löwenhamn
  Bengt Löwenhamn
  National Lead, Digital Manufacturing at Sogeti Sverige AB
  070-64 99 315

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Relacom

Relacom är en ledande leverantör av tekniska tjänster som erbjuder strategiska lösningar inom telekom, kraft och M2M.
Läs mer! 

Digital Engineering & Manufacturing