SSAB Oxelösund
REFERENSER
DIGITAL MANUFACTURING

Så underlättade vi för truckförarna på SSAB

För att SSAB Borlänge ska kunna producera tunnplåt behövs stålämnen från stålverket i Oxelösund. Dessa lastas på järnvägsvagnar för vidare transport till Borlänge. Men för att kunna säkra de specifika lastningsregler som finns vid lastning av tunga produkter behövdes ett systemstöd.

I stålverket hos SSAB Oxelösund tillverkas stålämnen som används till produktion av bland annat tunnplåt hos SSAB Borlänge. Ämnen tillverkade i Oxelösund lastas på järnvägsvagnar för transport till Borlänge. Truckförarna som gör lastningen var i behov av ett systemstöd för att kunna ange varje ämnes position på järnvägsvagnen för att tillgodose krav från Borlänge. Systemet skulle säkra de specifika lastningsregler som finns vid lastning av tunga produkter på godsvagnar.

Lösning

Sogeti utvecklade en lösning bestående av ett antal olika komponenter för att på ett grafiskt och lättåskådligt sätt underlätta truckförarnas arbete. Truckföraren använder ett gränssnitt som är speciellt anpassat för att med få knapptryckningar grafiskt visualisera lastningen.

Systemet tar hänsyn till lastningsregler med avseende på längd, bredd och vikt på ämnen, samt om dessa är varma eller kalla. Detta matchas mot godsvagnarnas kapacitet. Ett specialdesignat tangentbord används för att underlätta handhavandet. Användaren kan söka och filtrera ämnesidentiteter och färdigrapportera arbetet, vilket leder till att underliggande system uppdateras och automatisk avisering görs till Green Cargo.

Resultat

Det nya systemet är designat för att stödja truckförarnas processer med minimalt antal knapptryckningar, och med ett enkelt och överskådligt gränssnitt vilket leder till effektivare lastning med mindre fel, samt bättre aviseringar.

 

Teknik: 
Gränssnittet för truckförarna är utvecklat i Microsoft .Net 3.5 med Microsoft Presentation Foundation och Microsoft Communication Foundation. Information om vagnkapacitet och ämnen läses in via BizTalk från underliggande system. Regelverket för lastning lagras i XML- dokument i databasen (SQL Server 2005).

I nästa version som är under utveckling kommer vagninformation automatiskt att läsas av med hjälp av RFID-teknik.

Kontakt
  • Bengt Löwenhamn
    Bengt Löwenhamn
    National Lead, Digital Manufacturing at Sogeti Sverige AB
    070-64 99 315

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om SSAB

SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktions­lösningar inom byggsektorn.

Digital Engineering & Manufacturing