Chalmers tekniska högskola
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så uppdaterar vi Chalmers studentportal

Snart kan studenterna på Chalmers hitta all viktig information på ett och samma ställe. En ny studentportal är på väg att utvecklas där också den gamla portalens viktigaste funktioner tas till vara.

Bakgrund

Chalmers önskar att skapa en ingång för alla Chalmers studenter där på sikt all information och alla tjänster till studenterna ska samlas. Chalmers vill nyttja industristandard, det vill säga återanvända före att bygga nytt.

Lösning

Chalmers skärmdumpInförande av ett strukturerat arbetssätt vilket ska möjliggöra långsiktiga förvaltningsbara lösningar.

”En ny portal för studenterna, som till olika delar kan bestå av inköp av externa delsystem, fortsatt användning av befintlig programvara och mindre integrationsarbete, ska byggas. Den nya portalen ska innehålla det som dagens Studieportal erbjuder samt även innehålla den studentinformation som i dag finns på Chalmers webbplats så att studenterna får en ingång till all information.”

Resultat

Resultatet hittills kan sammanfattas med:

 • Ny teknisk plattform
 • Ny studentportal baserad på tjänsteorienterad arkitektur
 • Nytt strukturerat arbetssätt för utveckling inom ramen för en tjänsteorienterad arkitektur

Som källor för de tjänster som skapas återanvänds befintliga databaser och befintliga system.

Teknik:

Som koncept enligt SEAMLESS-nomenklatur har använts: Microsoft SOA/BPM Microsoft Business Portal

Viktiga tekniska produkter som används är: Microsoft BizTalk 2006 R2 (som ESB) Microsoft SharePoint (MOSS) Microsoft Team Foundation Server Microsoft Active Directory

Åtkomstsäkerheten är baserad på Kerberos.

Metod:
Som grundläggande metodbas har DYA, Dynamic Enterprise Architecture, använts. Övriga ansatser har byggts kring de olika SOA-aspekterna som finns beskrivna i boken SOA for Profit.

Kontakt
 • Sofia Tönnberg
  Sofia Tönnberg
  Sales Director, Sverige
  070-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Chalmers

Chalmers tekniska högskola är en teknisk högskola i Göteborg, som sedan 1937 har haft ställning som universitet.
Läs mer om Chalmers!