Atlas Copco
REFERENSER
HIGH TECH

Surface Manager: Programmet som planerar, analyserar och evaluerar

Atlas Copco tillverkar bland annat ovanjordsborriggar som används vid spränghålsborrning för anläggningsarbeten, stenbrottsbrytning samt dagbrott. Som komplement till sina riggar levererar Atlas Copco programmet Surface Manager som används för att planera, analysera och evaluera produktionsdata. 

Lösning

Surface Manager började utvecklas 2011 främst för amerikanska kunder som använder ovanjordsmaskiner i stora dagbrott. Arkitekturen bygger på Windows Presentation Foundation (WPF), programspråket C# och designmönstret MVVM (Model View ViewModel). För att hålla en hög kvalité på programkoden praktiserad Continuous Integration och vid varje incheckning av programkod så körs mer än 5900 tester. Projektet levererar numera alltid en körbar, testad och väldefinierad version av programmet till kunden efter varje sprint.

Surface Manager installeras och köras som en klient-server-applikation.

Resultat

Surface Manager är ett produktionsverktyg för gruvledningen för att överblicka och analysera hur borriggarna används (utnyttjandegrad per sajt, per operatör eller per skift). Surface Manager ger också möjligheten att analysera borrade hål och grafiskt presentera om kvaliteten på hålet blev den önskade. Merparten av användarna av Surface Manager finns i USA, Canada och Australien.

Teknik

Scrum och Kanban (metod)
TDD (Test Driven Development)
Parprogrammering
Microsoft Visual Studio 2013, C#, .NET 4.0

Images: Atlas Copco

todo todo
Kontakt
  • Kristian Revay
    Kristian Revay
    Verksamhetsansvarig Örebro
    070-824 92 49