CSN
REFERENSER
IBM

Så effektiviserade vi verksamheten på CSN

Inför arbetet med att publicera nya e-tjänster ville CSN nyttja hårdvaran på ett bättre sätt. Med hjälp av Sogetis IBM-experter integrerades dagens applikationsservrar med IBM WebSphere Virtual Enterprise. Resultatet underlättar arbetet och ger såväl förbättrad tillgänlighet som minskade kostnader.

Bakgrund

CSN, Centrala Studiestödsnämnden, hanterar årligen drygt två miljoner kunder. Hela tiden pågår en effektivisering och ett arbete att erbjuda fler e-tjänster mot CSN:s kunder. Inför arbetet med att publicera nya e-tjänster ville CSN nyttja hårdvaran på ett bättre sätt, förbättra dynamik, tillgänglighet och central administration.

Lösning

Med hjälp av Sogetis IBM-experter integrerades dagens applikationsservrar med IBM WebSphere Virtual Enterprise. IBM WebSphere Virtual Enterprise innehåller bland annat följande funktionalitet:

Central administration: Noder, kluster och servrar Applikationer och dess konfiguration Utrullning av applikationer under drift

Styr uppgraderingar: Trycker ut uppgraderingar och fixar till noder Samlar in statistik Real-time grafer över prestanda och kondition Avancerade loggar med komplett statistik

Resultat

CSN får hädanefter ut bättre statistik och kontroll på hur applikationer mår och presterar samt kan genomföra underhåll utan produktionsstörningar, vilket underlättar arbetet avsevärt. De konkreta resultaten på CSN är förenklad administration, utrullning utan att förändra applikationer, högre tillgänglighet och verkligt minskade kostnader.

Teknik:
Plattformen för infrastrukturen är IBM WebSphere Application Server Network Deployment v6.1. Den har kompletterats med WebSphere Virtual Enterprise som har stöd för viritualisering, övervakning mm. CSN har en relativt homogen miljö men även open source produkterna Tomcat och Apache har använts i lösningen. Bilden ger en schematisk överblick av hur komponenterna arbetar tillsammans.

Referens: IBM WebSphere på CSN

Kontakt
  • Ismail Köyluoglu
    Ismail Köyluoglu
    Partneransvarig IBM
    072-202 76 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om CSN

CSN, Centrala studiestödsnämnden, beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet. De hanterar även återbetalningen av lånen.