BAE Systems Hägglunds AB
REFERENSER
INTEGRATION

Uppdrag integration för BAE Systems Hägglunds AB

När BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik skulle byta affärssystem från BaaN till SAP, vände de sig till Sogeti. Uppdraget? Att leda och ansvara för samtliga systemintegrationer mot SAP som var inom ramen för projektet. Det handlade såväl om att förändra befintliga integrationer, som att utveckla nya.

Bakgrund

BAE Systems har beslutat att inom affärsenheten GCS Vehicles införa SAP som affärssystem på samtliga siter i Sverige och England. För BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik innebar detta beslut ett byte av affärssystem från BaaN till SAP. Uppdraget innebar övergripande att Sogeti skulle leda och ansvara för samtliga systemintegrationer mot SAP som var inom ramen för projektet. Uppdraget bestod både av att förändra befintliga integrationer samt att utveckla nya integrationer. Första delen av uppdraget var att kartlägga de befintliga systemmiljöerna och analysera vad införandet av SAP skulle innebär för respektive system. Efter att analysen var slutförd genomfördes en systemövergripande lösningsarkitektur som sedan med tillhörande kravanalys och kravspecifikation på berörda tredjepartssystem. Nästa del av uppdraget var att utveckla, testa samt produktionssätta samtliga systemintegrationer.

Lösning

Sogeti etablerade en lösning som baserades på BizTalk 2010 med tillhörande SAP adapter. Adaptern medförde att integrationerna kunde byggas med tekniskt standardiserade gränsytor mot SAP. Sogeti levererade tekniskprojektledning, lösningsdesign med tillhörande implementation, migrering av befintliga äldre integrationer samt produktionssättning.

Resultat

BAE Systems Hägglunds AB baserar nu sina integrationer mot SAP på den senaste versionen av BizTalk som plattform med tillhörande SAP adapter. Alla äldre integrationer är migrerade till den nya plattformen vilket gjort att företaget kunnat konsolidera antalet BizTalk Server instanser från tre till en. Företagets möjligheter att övervaka och administrera servern och de enskilda integrationerna är förbättrade genom att använda System Center Operations Manager (SCOM) i kombination med en utvecklad integrationsövervakning med tillhörande intranetsite för presentation av integrationsstatus.

Teknik:

  • Microsoft BizTalk Server 2010
  • Microsoft SharePoint

Referens: BAE Systems Hägglunds AB

Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om BAE Systems Hägglunds AB

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Läs mer!