Isaksson Gruppen
REFERENSER
INTEGRATION

Lyckad e-handel för Isaksson Gruppen

Att kunna integrera den nya e-handelsplatsen mot kundens befintliga publiceringsverktyg och samtidigt det egna affärssystemet stod högst på listan när Isaksson Gruppen ville ha hjälp med sin nya sajt. Resultatet, habo.com, gör såväl återförsäljare som slutkonsumenter nöjda.

Bakgrund

Isaksson Gruppen sökte en leverantör som kunde hjälpa dem med att ta fram en design, kravspecifikation och en strategi för deras nya e-handelsplats. Ett av kraven på lösningen var att kunna integrera den dels mot kundens befintliga publiceringsverktyg dels mot Isaksson Gruppens affärssystem.

Lösning

Tillsammans med kunden genomfördes först en förstudie där en kravspecifikation upprättades. I denna beskrevs förutom de funktionella kraven på lösningen också en layout för webbplatsen samt hur integrationen mot affärssystemet och publiceringsverktyget skulle genomföras.

Därefter byggdes e-handelsplatsen av Sogeti med hjälp av produkten Microsoft Commerce Server. Egenutvecklade delar av webbplatsen baseras på Microsoft .NET samt Sogetis eget ramverk för utveckling i Microsoft-miljö, Sogeti .NET Pattern.

På webbplatsen kan kunderna ta del av aktuellt lagersaldon på samtliga artiklar och lägga order direkt från produktkatalogen eller via artikelnummer. Dessutom visas orderhistorik och fakturor mm. Integrationen mot affärssystemet samt det befintliga publiceringsverktyget löstes med hjälp av Microsoft BizTalk Server.

Resultat

Resultatet blev en webbsida, www.habo.com, där Isaksson Gruppen lyckades kombinera en mängd krav och önskemål från deras återförsäljare. Dessutom tog projektet hänsyn till kravet att utveckla en sida där slutkonsumenten enkelt och överskådligt ska kunna söka information om Habos produkter. Målet är att vidareutveckla webbsidan till att omfattar ännu mer kundunik information och därmed knyta kunderna närmare Isaksson Gruppen.

Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Habo

Habo är företaget från orten med samma namn. En gammal smidesverkstad från 1921 som har utvecklats till Nordens ledande företag inom funktionella beslag. 
Kolla in habo.com!