Linköpings universitet, Sesam
REFERENSER
INTEGRATION

Mervärde med Sesam på Linköpings universitet

Linköpings universitet förvaltar idag en stor mängd olika IT-lösningar, varav många på olika sätt interagerar med varandra. Förr gjordes många av dessa kopplingar direkt mellan applikationerna. Sesam syftar till att införa ett mellanlager, en integrationsplattform, mellan de olika IT-lösningarna som överför informationen.

Bakgrund

Linköpings universitet förvaltar idag en stor mängd olika IT-lösningar och många av dessa interagerar på olika sätt med varandra. Innan projektet Sesam genomfördes så gjordes många av dessa kopplingar direkt mellan applikationerna. Sesam syftar till att införa ett mellanlager, en integrationsplattform, mellan de olika IT-lösningarna som överför informationen. Skälet till denna förändring är att respektive integration blir väldokumenterad och strukturerad. Därmed ökar Linköpings universitets kunskap om hur informationen flödar mellan system. Målet är också att integrationen ska bli förenklad, händelsestyrd och automatiserad. Dels att varje integration enbart görs mot Sesam och inte mot respektive system. När ett nytt system införs eller byts ut så förväntas kostnaden för ändringar långsiktigt bli mindre. Denna aspekt blir allt viktigare då vi ser att allt fler IT-lösningar har sin tekniska förvaltning utanför Linköpings universitet. Dessutom är förväntningen att införandet av denna lösning ska kunna öka möjligheterna till samarbete och delade lösningar med andra lärosäten.

Lösning

Lösningen består av mjuka delar såsom en genomtänkt arkitektur inklusive en integrationsstrategi samt ett ramverk av mönster, rutiner och principer för att kunna utveckla och underhålla en integrationsplattform. Sesam som teknisk integrationsplattform består av fyra delar; BizTalk, ett affärslager i .net, en SQL databas samt ett fillager.

Systemunika integrationer hanteras i BizTalk som kommunicerar med för närvarande cirka 40 olika system (cirka 100 integrationer) med många olika informationstyper och tekniker (webtjänster, XML, flatfiler, databaskopplingar mm). Information som är gemensam för flera system eller av andra skäl är affärskritisk lagras i en SQL databas. All affärslogik hanteras i ett affärslager i .net där tjänster publiceras för att kommunicera med databasen.

Interna tjänster stödjer BizTalk för att möjliggöra IT-lösningar där man kan prenumerera på en viss typ av information.  Standardiserade externa tjänster tillåter IT-lösningar inom och utanför Linköpings universitet att ta del av information från databasen gällande till exempel studenter, kurser, kontoplaner och scheman. Ett fillager möjliggör säker filöverföring till och från Sesam för de system som inte kan hantera webbtjänster för att dela information.

Resultat

Sesam har stöttat ett flertal projekt med dess integrationer på ett strukturerat sätt och möjliggjort för både utvecklingsavdelningen samt andra intressenter såsom produktägare, förvaltningsledare och externa intressenter att skapa mervärde med integrerade lösningar.

Teknik:

 • BizTalk
 • C#
 • MVC
 • Windows Server
 • SQL Server
 • Visual Studio/ TFS
 • Entity framework med flera.

todo todo
Kontakt
 • Joel Fredin
  Joel Fredin
  Integrationsexpert
  070-875 45 45

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  Chief Enterprise Architect
  070-214 63 18

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) hör till de lärosäten i Sverige som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör.