Erasteel Kloster
REFERENSER
INTEGRATION

Återrapportering till snabbstålstillverkaren

Med integrationslösningen ProdAdmin har återrapportering mellan Erasteels affärssystem, operatörer och MIS/MES möjliggjorts, vilket lett till ett skräddarsytt, enhetligt sätt för operatörer att återrapportera produktionsdata över bruken. Resultatet har fått en mängd goda konsekvenser.

Bakgrund

Vid införande av ett nytt affärssystem – SAP – identifierades behov av länk för återrapportering mellan SAP, operatörer och befintliga MIS/MES (Manufacturing Information System / Manufacturing Execution System). Uppdraget att skapa denna länk gick till Sogeti.

Lösning

Kärnan av lösningen kallad ProdAdmin består av ett antal tjänster. Varje tjänst har en väl avgränsad uppgift och vet ingenting om systemets övriga funktionalitet. Denna modularitet gör det enkelt att lägga till ytterligare funktionalitet eftersom det enda som krävs är att skapa en ny tjänst för denna uppgift.

Exempel på tjänster är kommunikationstjänst mot SAP, produktionsordertjänst, återrapporteringstjänst, WCF-tjänst för intern kommunikation samt loggtjänst. Dessa kärntjänster kompletteras av grafiska gränssnitt för återrapportering av bland annat produktionsresultat och stillestånd. Då återrapportering sker på kundens alla tre bruk i Sverige, inom vilka återrapporteringsförfarandet ofta skiljer sig åt, är gränssnitten konfigurerbara att bete sig olika beroende vilket arbetsställe som är aktuellt. Detta möjliggör att samma verktyg kan användas över hela Erasteel i Sverige, men med olika konfiguration.

Systemet innehåller även automatisk återrapportering som sker direkt mot befintliga MIS/MES, samt sköter etikettutskrifter i produktionen.

Resultat

Med integrationslösningen ProdAdmin har återrapportering mellan Erasteels affärssystem, operatörer och MIS/MES möjliggjorts, vilket lett till ett skräddarsytt, enhetligt sätt för operatörer att återrapportera produktionsdata över bruken. Detta har i sin tur lett till att information som spårbarhetsdata mellan (och inom) bruk och produktionsrapporter enkelt kan hämtas ut från ett enda system genom ProdAdmins rapportverktyg. Systemet har driftsatts på alla Erasteels bruk i Sverige med gott resultat och nöjd kund.

Systemet är byggt med bland annat följande tekniker:

 • .NET 3.5 (C#)
 • SQL Server 2005
 • Windows Services
 • MSMQ
 • WCF
 • SSIS

Referens: Erasteel Kloster AB

Kontakt
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Erasteel Kloster

Erasteel är världsledande tillverkare av snabbstål och utvecklar ett gediget kunnande inom pulvermetallurgi. De är även leverantör av ASP® samt en ny serie av metallpulver under namnet Pearl®. Läs mer!