SCA Skog
REFERENSER
INTEGRATION

Från trädsnitslar till GIS-system i SCA:s skog

Ett mobilt och integrerat system som ersätter papperskartor och snitslar har effektiviserat SCA:s skogstillverkning.

SCA Skog förvaltar SCA:s skogar och förser SCA:s sågverk och pappers- och massafabriker i norra Sverige med virkesråvara. Företaget ligger i bräschen inom skogsindustrin vad gäller att effektivisera verksamheten genom IT.

Bakgrund

Med hjälp av Sogeti har företaget utvecklat ett antal integrerade mobila lösningar baserade på geografiska informationssystem (GIS). Avverkningen av skog har effektiviserats radikalt, sedan SCA infört en mobil lösning uppbyggd kring GPS-navigering och GIS-kartor. Den som planerar skogsavverkningen använder en GPS-mottagare kopplad till en bärbar dator och markerar området som ska avverkas. Maskinföraren som avverkar skogen får upp en GIS-karta i hytten och ser vad som ska avverkas och via GPS var han befinner sig. Tidigare kommunicerade man genom papperskartor och snitslar upphängda i träden. Kartorna skickades med posten och kommenterades via telefon.

Resultat

Hela arbetsprocessen har blivit effektivare då det krävs mindre jobb med att instruera förarna. Dessutom har företaget blivit mer flexibelt eftersom det går snabbare att göra ändringar i en avverkningsplan och det är lättare att flytta arbetslagen till nya områden. Även transporterna av virke underlättas genom att de lastbilar som hämtar virket också utrustas med GIS-system och terminaler som stöttar föraren i hanteringen. Genom att integrera lösningen med ett antal system har informationen om arbetets fortskridande gjorts tillgängligt för fler, både inom och utanför företaget.

Kontaktpersoner
  • Joel Fredin
    Joel Fredin
    Integrationsexpert
    070-875 45 45

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om SCA

SCA är Europas största privata skogsägare och ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. SCA Skog förvaltar SCA:s stora skogsinnehav och försörjer SCA:s industrier i norra Sverige med virkesråvara.