SCA Timber AB
REFERENSER
INTEGRATION

Med stil och etikett på SCA Timber

SCA Timber hade ett äldre system för utskrift av etiketter som fästes på trävarupaketen. Den nya lösningen innebar en total omskrivning av den befintliga applikationen och designades för att kunna moderniseras ytterligare i framtiden.

Bakgrund

SCA Timber hade ett äldre system för utskrift av etiketter som fästes på trävarupaketen. Systemet var ett lokalt system utvecklat i Microsoft-teknik som kommunicerade med SAP:s affärssystem och ett annat centralt SQL-serverbaserat system.

Problembeskrivning

 • Kommunikationen mellan Etikettprogrammet och SAP skedde via SAP DCOM Connector vilket hade slutat supporteras (mars 2005).
 • Systemet var skrivet i VB6 vilket hade slutat supporteras (april 2005).
 • VB6 innebär att vidareutveckling i ny teknik var svårt och ibland omöjligt.
 • VB6 var en ”främmande fågel” i SCA Timbers programflora. Två versioner av systemet fanns, en svensk och en engelsk, som måste underhållas separat.
 • Systemet hade bristfälliga funktioner för loggning och spårbarhet.

Lösning

Lösningen innebär en total omskrivning av befintlig applikation. Applikationen designades för att det skulle vara enkelt att lägga till ny funktionalitet i framtiden. Felhantering och loggning infördes. Lösningen byggdes för att klara flera språk. Som utvecklingsmiljö valdes Microsoft .NET och C#.

Teknik:

 • Microsoft .NET framework 2.0 och C#
 • SAP .NET Connector 2.0 används för att kommunicera med funktionsmodulerna i SAP/R3 via RFC inom det interna nätverket. För kommunikation med externa legopartners behövs ett mellanskikt, en extern webbserver med en webbservice eller fristående applikation som sköter kommunikationen med SAP R/3. .NET Connectorn ersätter nuvarande lösning med XI och gamla SAP DCOM Connector.
 • Utvecklingsmiljö: Visual Studio 2005. För att generera nödvändiga proxies för SAP .NET Connector används Visual Studio 2003. Proxies kan sedan flyttas till VS 2005.
 • Etiketterna skrivs ut på thermotransferskrivare, vanligen en Zebra 220, via ett etikettprogram – Prisym.

Referens: SCA Timber AB

Kontaktperson
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om SCA Timber

SCA Timber är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktionskapacitet på 2,1 miljoner kubikmeter. Läs mer!