Swedbank
REFERENSER
JAVA

Swedbank och Sogeti - ett lyckat samarbete

Samarbetet mellan Sogeti och Swedbanks IT-avdelning har pågått i flera år och vuxit med tiden. Enligt Per-Olof Andersson, IT-chef på Swedbank, bygger detta på främst två orsaker: Sogetis unika kompetens, samt förmåga att vid behov alltid kunna ta fram nya individer som passar för uppdraget.

Ända sedan 1996 har vi levererat BI-tjänster till Swedbank IT. Det började med enstaka resurser som förstärkte Swedbanks egen kompetens inom BI-området men kom snabbt att utökas med fler konsulter som hjälpte till med både utveckling och förvaltning av kundens BI-system.

Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar ett 15-tal av våra konsulter med förvaltning av Swedbanks två stora datalager i DB2- samt Teradata-miljö. Arbetet handlar i stora delar om daglig förvaltning, men även utveckling av ett av Nordens största DataWarehouse med hundratals inleveranser och mycket stora datavolymer.

Kunden berättar

Per-Olof Persson, Application Maintenance Manager på Swedbank IT, som under många år varit ansvarig för denna förvaltningsgrupp hos kunden berättar om den mångåriga relationen med Sogeti.

– Relationen mellan Swedbank och Sogeti är och har, i mina ögon, varit mycket god. Dialogen har alltid förts med mycket hög takhöjd avseende stort och smått. Jag har också alltid haft känslan att vi tillsammans fört en mycket lösningsorienterad dialog. Om jag ska lyfta fram några unika saker så vill jag dels lyfta fram det samarbete vi haft kring kompetensutveckling där enskilda konsulter fått ansvar för att driva hela gruppens kompetensutveckling här på banken samt det fina samarbete vi haft avseende att köra traineeprogram, där vi tillsammans slussat in nya individer i uppdraget på ett mycket lyckat sätt.

Höga krav

Sogetis konsulter som deltar i arbetet är certifierade Teradata SQL-specialister. Förutom höga krav på teknisk kompetens krävs även att konsulterna har god förståelse för verksamheten, då uppkomna produktionsproblem från och till är mycket komplexa och konsulterna får ägna sig åt avancerat utredningsarbete.

Först och främst vill jag lyfta fram den fantastiska kompetens som individerna i uppdraget har. Jag har arbetat i branschen i snart 20 år och törs påstå att den är unik. Jag vill dessutom lyfta fram företagets förmåga att, vid behov, alltid kunna ta fram nya individer passande för uppdraget, säger Per-Olof.

När det gäller hur Sogeti uppfyllt de krav som kunden ställt är han fortsatt positiv:

I alla avseenden, på ett i mina ögon utmärkt sätt! Vi har alltid gemensamt följt upp ställda krav och jag är främst av allt nöjd med den gemensamma dialog vi haft kring leveransen och hur enkelt och snabbt vi kunnat rätta till de få brister som vi haft genom åren.

Onshore & offshore

Sogeti tillhandahåller även Offshore-tjänster till Swedbank IT. Det är främst på utvecklingssidan som vi tillhandahåller vår tjänst, Rightshore®, som handlar om att kombinera expertis både från onshore och offshore för att leverera största möjliga värde till våra kunder. I Indien finns vår koncern på sju orter med totalt 42 000 anställda. Mot Swedbank IT i Umeå arbetar tre Umeå-baserade Sogeti-konsulter i ett så kallat ”Core team”, som förmedlar utvecklingsarbetet till ett tiotal indiska kollegor. Genom att använda vår Rightshore-tjänst kan kunden spara in stora kostnader för sina utvecklingsinsatser.

Referens: Swedbank

Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Swedbank

Swedbank är en modern bank med 7,2 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder.
Läs mer!