Billerud
REFERENSER
MICROSOFT

En ovärderlig lösning för Billerud Gruvön

Rutinerna på Billerud Gruvön förenklades avsevärt när deras komplexa rapporteringssystem byttes ut. Med hjälp av Sogetis koncept Diamond – Document Information and Management on Demand – skapades en kostnadseffektiv lösning för att generera, distribuera och lagra rapporter.

Bakgrund

På Billerud ska data i varierande format, från mängder av system, dagligen generera bland annat utskrifter, mail och sms. Informationen ska lagras och loggas, göras tillgänglig, sökbar och återutskriftsbar. Sogeti fick uppdraget att på befintlig Microsoft-plattform skapa ett effektivt och lättillgängligt rapporteringssystem.

Lösning

Billerud Gruvön har en komplex dokumenthantering och rapportering inom sin verksamhet. Med hjälp av Sogetis koncept Diamond – Document Information and Management on Demand – skapades en kostnadseffektiv lösning för att generera, distribuera och lagra rapporter.

Resultat

Diamond-konceptet kombinerades till en lösning som hanterar hela informationsflödet. Istället för dyra licensavgifter till tredjepartsleverantörer nyttjas den redan befintliga plattformen.

Billerud Gruvöns IT-chef, Nils Safferson säger:

– Sogeti Diamond har gett oss många fördelar, exempelvis möjligheten att bättre anpassa affärskommunikationen efter målgrupp och bättre sökmöjligheter via SharePoint. Dessutom är det ovärderligt med en lösning som vi själva kan administrera och utveckla.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Billerud Gruvön

Billerud Gruvön är världsledande på fluting genom Billerud Flute® och en pionjäranläggning inom flera områden. De har bland annat utvecklat BillerudKorsnäs FibreForm®. Läs mer!