Chalmers Tekniska Högskola
REFERENSER
MICROSOFT

Nya webbportalen gör Chalmers bäst i klassen

Med sin nya moderna webbportal ligger Chalmers tekniska högskola i framkant bland världens universitet. Portalen stärker Chalmers varumärke och gör det lättare att attrahera nya studenter och partners.

Bakgrund

Tidigare har Sverige varit ett av få länder i världen där utländska studenter har fått studera gratis. Men nu har Sverige infört avgifter för studenter som inte är EU- eller EES-medborgare. Pengarna ska användas till att höja kvaliteten på universiteten. Det här betyder att marknadsföring har blivit betydligt viktigare för universitet och högskolor. 

– Den stora vinsten med vår nya webbportal är att den förbättrar kommunikationen med våra intressenter och stärker vårt varumärke. Nu kan vi lättare attrahera dels utländska studenter, dels sponsorer och företag med forskningsprojekt, säger Tony Ottosson Gadd, CIO på Chalmers.

Den gamla webbplatsen fungerade bra men började bli föråldrad. Informationen var statisk och designen gammalmodig. Det fanns inga interaktiva kommunikationsmöjligheter för besökarna. Sajten hade en hierarkisk struktur. Det var svårt att söka och hitta information.

– Webbplatsen var rörig och riktade sig både till interna och externa besökare, säger Tony Ottosson Gadd. Vi beslutade att den nya portalen enbart skulle riktas till externa besökare. Ett intranät för interna besökare kommer byggas på samma plattform senare.

Lösning

Den tidigare sajten hade en gammal open source-plattform som inte längre kunde utvecklas. IT-avdelningen ville att den nya webbplatsen skulle baseras på en standardprodukt som kan vidareutvecklas med tiden. Valet föll på SharePoint 2010. IT-konsultföretaget Sogeti hjälpte till att bygga lösningen i beta-versionen och uppgraderade den under projektet till den slutgiltiga versionen.

– Vi hade en hög ambitionsnivå när vi beslutade oss för att satsa på en ny webbportal. Vi ville bygga en modern webb som skulle ligga i framkant bland universitet världen över. Detta har vi lyckats med. Det här projektet har varit oerhört lyckat.

Resultat

Av de svenska universiteten får Chalmers i Göteborg, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och Lunds universitet flest ansökningar från utländska studenter.

– Det är sannolikt att vår nya webb har bidragit till detta. Tecken tyder också på att vi har blivit attraktivare för  företag som i olika former kan stödja Chalmers forskning. Det kan i sin tur leda till ökade forskningsanslag från de statliga forskningsråden.

Den nya portalen lanserades i början av oktober 2010.

– Med flit startade vi den utan att slå på trumman. Men vi fick snabbt många kommentarer om att webbplatsen hade blivit mycket bättre, inte minst från våra studenter och medarbetare samt kolleger vid andra universitet.

– Det är lätt att söka och hitta information på den nya sajten, fortsätter Tony Ottosson Gadd. Det är också betydligt enklare för redaktörer och skribenter att redigera och uppdatera information.

Nu kan mycket mer bildmaterial användas än tidigare. Det ändrar förutsättningarna för medarbetarna på Chalmers marknads- och kommunikationsavdelning.

– Medarbetarna har fått mycket bättre möjligheter att presentera information och puffa för olika saker och händelser. Lösningen ger dem energi vilket stimulerar deras produktivitet.

– Med denna dynamiska plattform kan chalmers.se vidareutvecklas i takt med att nya behov uppstår. Det kommer hända mycket i framtiden, säger Tony Ottosson Gadd.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Chalmers

Chalmers tekniska högskola är en teknisk högskola i Göteborg, som sedan 1937 har haft ställning som universitet.
Läs mer om Chalmers!