Diaverum - BizTalk
REFERENSER
MICROSOFT

Diaverum fick full koll på informationsflödet

Aggresiva expansionsplaner kräver en flexibel integrationsarkitektur som kan hantera informationsflödet mellan applikationer och stödja nya processer. Sogeti levererade en helhetslösning i form av ett Integration Management Center, IMC. Detta fungerar både som en fabrik, en samlingspunkt och en supportfunktion.

Bakgrund

Diaverum valde tidigt Sogeti som partner då de började arbeta med Enterprise-arkitektur och SOA. Grunden lades här till strategier för att bygga upp Diaverums integrationsarkitektur och Microsoft BizTalk var det naturliga valet som integrationsplattform. Aggresiva planer för expansion med nya länder och fler kliniker ställde krav på en flexibel integrationsarkitektur som kan hantera informationsflödet mellan applikationer och stödja nya processer.

Lösning

Sogeti levererade en helhetslösning i form av ett Integration Management Center (IMC). I Diaverums IMC hanterar man både projekt för att bygga integrationer och tjänster men även övervakningen och hanteringen av driftsatta integrationslösningar. Strömlinjeformade processer hanterar ärendeflöde och utvecklingsprocess enligt Sogetis Dynamic Integration Architecture (DIA). Sogetis BizTalk-experter är kärnan i IMC och jobbar tillsammans med integrationsarkitekter och service manager för att bygga och drifta integrationslösningar. Allt hanteras och kommuniceras via SharePoint-portalen där tjänster, kontrakt och integrationer är dokumenterade.

Resultat

Diaverum har nu en levande tjänstebaserad arkitektur byggd med Microsoft BizTalk och kan snabbt erbjuda nya tjänster och integrationer samtidigt som man har full kontroll över informationsflödet. Sogetis IMC fungerar som en fabrik för integrationsarbete, samlingspunkt för SOA-kompetens samt supportfuktion för alla integrationsärenden.

Teknik:

  • Microsoft BizTalk
  • Microsoft SharePoint 

Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Diaverum

Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård och Europas största oberoende leverantör. Verksamheten bedrivs i 20 länder. 
Läs mer om Diaverum!