Fagerhult
REFERENSER
MICROSOFT

Nu kan Fagerhult spara både tid och pengar

I konstant förändring och med ständig växtvärk, det är verkligheten för Fagerhultgruppen, en av Nordens största belysningskoncerner. Detta ställer höga krav på IT-sidan. En tydlig målbild för arkitektur och en genomtänkt IT-strategi baserad på Microsoftteknik, är viktiga bidrag till Fagerhults utveckling de senaste åren.

Bakgrund

För tre år sedan påbörjade Fagerhultgruppen (Fagerhult) en spännande resa. Att ständigt växa med nya företag och IT-miljöer ställde stora krav på IT-verksamheten. Man bestämde sig för att kavla upp ärmarna och ritade upp kartan framåt, bland annat tillsammans med IT-konsultföretaget Sogeti, en av Microsoft mest offensiva guldpartners.

– Vi var noga med att tänka tjänstebaserad arkitektur och att skapa en tydlig och genomarbetad IT-strategi. Utifrån detta gjorde vi viktiga investeringar där ett center för systemintegration byggdes upp, berättar Kenneth Hellman, CIO på Fagerhult.

Lösning

Fagerhults systemintegrationscenter, med Microsoft BizTalk Server som motor, knyter effektivt samman och maximerar nyttan av koncernens IT-investeringar. Centret är en viktig komponent i Fagerhults dynamiska SOA-strategi och särskilt viktigt för ett företag som Fagerhult som är i ständig förändring med en offensiv förvärvsstrategi.

Genom att använda Sogeti-konceptet DIA (Dynamic Integration Architecture) blir också processen att ta fram nya integrationer mer strukturerad och kvalitetssäkrad. Det ger också en möjlighet att hela tiden utveckla en enterpriseartikektur som håller jämna steg med kraven som ställs från de olika projekten hos Fagerhult.

BizTalk hjälper systemen i vår IT-miljö att prata med varandra på ett framgångsrikt sätt. Den och vårt Service Oriented Architecture-tänk är grunden till vårt integrationscenter. Här har vi ett långsiktigt samarbete med Sogeti, fortsätter Kenneth Hellman.

Resultat

Med en långsiktig plan framåt och genom att konsekvent använda flera standardkomponenter från Microsofts plattform spar Fagerhult både tid och kostnader samt skapar lösningar som är enkla och säkra att använda.

Teknik:

  • Microsoft BizTalk Server

Kontakt
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Fagerhult

Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas ledande belysningskoncerner. De producerar belysning för offentliga miljöer, både inomhus och utomus. 
Läs mer om Fagerhult!