Kriminalvården
REFERENSER
MICROSOFT

När Kriminalvården konverterade till .NET

Att konvertera från Visual Basic 6 till .NET kan vara både dyrt och riskfyllt. Kriminalvården valde därför att vända sig till Sogeti för att få stöd kring konverteringsprojektet.

Bakgrund

Många företag använder idag programvaror som är skrivna i Visual Basic 6. Vid lanseringen av .NET-ramverket följde en ny version av språket som inte var kompatibel med äldre versioner. Att konvertera från Visual Basic 6 till .NET kan därför vara både dyrt och riskfyllt. På grund av faktorer som upphörande support för Visual Basic 6, behov av ny teknologi eller tillgång på kompetens har dock ett växande intresse av att konvertera till .NET uppstått.

Detta var fallet hos Kriminalvården där Kriminalvårdsregistret som är ett system byggt på VB6 skulle lyftas till .Net- plattformen. Kriminalvården valda att vända sig till Sogeti för att få stöd kring konverteringsprojektet.

Lösning

Kriminalvårdsregistret är ett stort system som bland mycket annat sköter strafftidsberäkning och en mängd funktioner för frivården. Del för del av Kriminalvårdsregistret har lyfts till .Net under en längre tidsperiod vilket har krävt stor planering då systemet hela tiden har haft krav på sig att fungera under arbetet.

Resultat

Idag är Kriminalvårdsregistret konverterat från VB6 till .Net med några få återstående delar som undantag.

Teknik: Verktyg för Konvertering VB6 till .Net

  • .Net

Referens: Kriminalvården

Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Kriminialvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. De arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott.
Läs mer!