Norra Skogsägarna - .Net-utveckling
REFERENSER
MICROSOFT

Ett systemstöd för alla på Norra Skogsägarna

Medlemmar, kontrakt, uppdrag, virkesorder, samt trakt- och maskinplanering kräver idag fem olika system att hantera för Norra Skogsägarna. Men ett nytt system är på väg, som har ett enhetligt samverkande systemstöd för hela verksamheten och som innehåller alla de funktioner som användarna behöver.

Bakgrund

Norra Skogsägarna ska utveckla en modern IT-lösning vilken kommer att ersätta deras nuvarande skogliga systemflora för inköp av virke, trakt- och produktionsplanering samt avräkning gentemot kund. Anledningen till detta är dels att de nuvarande systemen, som byggdes i mitten på 90-talet, är byggda på en gammaldags plattform och dels att de inte längre stödjer föreningens nuvarande arbetssätt.

Lösning

Idag krävs inte mindre än fem olika system för att hantera medlemmar, kontrakt, uppdrag, virkesorder samt trakt- och maskinplanering. Det nya systemet som byggs skall utgöra ett enhetligt samverkande systemstöd för Norra Skogsägarnas hela skogliga verksamhet och innehålla all nödvändig funktionalitet användarna behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Med hjälp av Sogetis Microsoft-experter uppgraderas valda delar av de befintliga systemen medan andra delar helt byggs om för att bättre stödja de nuvarande flödena och processerna.

Resultat

Norra Skogsägarna kommer framöver, som ett direkt resultat av det nya skogliga systemet, att ha bättre kontroll på de flöden och kontrollpunkter som ingår i inköps- och avräkningsprocessen. En process som också kommer att snabbas upp i och med införande av det nya systemet. Vidare kommer Norra Skogsägarnas produktionsplanering gentemot deras underentreprenörer att få kraftigt förbättrad funktionalitet. Vad beträffar integrationer gentemot externa parter kommer dessa att snabbas upp och bli mer robusta.

Teknik:

  • Microsoft .Net 4.0
  • BizTalk Server

Referens: .Net-utveckling

todo todo
KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Norra Skogsägarna

Norra Group is one of Sweden’s leading companies in the forestry industry. The modern plants manufacture a comprehensive range of high quality timber products for customers throughout the world.