Norrbottens Läns Landsting
REFERENSER
MICROSOFT

VIS-vård: En portal för patienterna i Norrbotten

Norrbottens Läns Landsting utvecklade verksamhetsstödet VIS-Vård för att kunna tillgängliggöra kvalitetssäkrade vårddokument till verksamheten. Sogeti har i nära samarbete med länet tagit fram en portallösning för VIS-Vård baserad på den moderna Microsoft-plattformen SharePoint Server 2010.

Bakgrund

VIS-Vård är ett verksamhetsstöd som tillgängliggör vårdrelaterad information för patientens resa genom vården. Tillämpningen är införd inom hela verksamheten. VIS-Vård ska uppmuntra verksamheten att bidra med information relaterad till diagnos och åtgärd – och bidra till en lärande organisation. Ytterst handlar detta om patientsäkerheten, men det handlar också om personalens tillit till befintlig dokumentation och de konsekvenser som uppstår när brister förekommer.

Norrbottens Läns Landsting utvecklade verksamhetsstödet VIS-Vård för att kunna tillgängliggöra kvalitetssäkrade vårddokument till verksamheten. Lösningen har vunnit pris två gånger (MS HUG Innovation Award och Vitalis-stipendiet).

Vården hade följande utmaningar i sin verksamhet:

 • Svårt att hitta de styrande dokumenten för vårdverksamheten
 • Flera versioner av ett dokument där det inte var tydligt vilken som var senast gällande
 • Olika vårdrutiner för samma diagnos
 • Otydliga arbetsprocesser för att kvalitetssäkra vårdinformationen

Lösning

I nära samarbete med kunden har IT-konsultföretaget Sogeti tagit fram en portallösning för VIS-Vård baserad på den moderna Microsoft-plattformen SharePoint Server 2010.

VIS-Vård består av två huvudfunktioner:

Redaktörsportal: I redaktörsportalen producerar, granskar och godkänner verksamheten de vårdrutiner som ska göras tillgänglig för personalen. Där finns funktioner för sök, samarbete, versionshantering och arbetsflöden. All information i lösningen taggas med metadata bland annat baserade på internationella kodregister som ICD10.

Konsumentportal: I konsumentportalen finns ett antal verktyg för att stötta vårdpersonalen i deras dagliga arbete. Där kan de utifrån exempelvis en diagnos få fram kvalitetssäkrade vårdrutiner, nyheter på intranätet samt kontaktpersoner som har expertis inom just detta område. Detta möjliggörs med hjälp av en kraftfull sökmotor och funktioner som filtrering, personsök och bästa val (liknande sponsrade länkar). Här finns även sidor där samlad kunskap kring en diagnos eller åtgärd visas. I dessa sidor får konsumen-ten, samt även media, tillgång till de godkända vårdrutinerna, länkar och interna blogginlägg.

Resultat

Lösningen har tilldelats Vitalis-stipendiet med motiveringen: ”För framsynt tänkande och användning av vårdgivarens styrinformation med stark involvering av alla aktörer i utvecklingsarbetet, inte minst ledningen, där VIS främjar och stärker patientsäkerheten och vårdens kvalitet”.

Referens: Verksamhetens Informationssystem inom Norrbottens Läns Landsting

Kontaktperson
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Norrbottens Läns Landsting

Norrbottens läns landsting är länets största arbetsgivare. De flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Läs mer!