Öresundskraft
REFERENSER
MICROSOFT

Därför har Öresundskraft en applikation i molnet

Sogeti och Microsoft driver globalt ett nätverk för kunder kallad Sogeti Azure Privilege Club (APC). Syftet är att ett urval av företag ska kunna prova på att lägga applikationer i molnet genom att realisera en avgränsad lösning för drift. Öresundskraft valde att göra en kampanj-sajt.

Bakgrund

Sogeti och Microsoft driver globalt ett nätverk för kunder kallad Sogeti Azure Privilege Club (APC). Via APC genomförs sexmånadersinitiativ med syftet att ett urval av företag och organisationer ska kunna prova på att lägga applikationer i molnet genom att realisera en avgränsad lösning för drift. APC har tre ledord: Learn – Innovate – Connect. Arbetet i klubben inleddes med en assessment där Öresundskrafts applikationskandidater för Azure granskades. Ur listan valdes den ur ett affärsperspektiv mest lämpliga applikationen till att realiseras inom APC.

Lösning

Som APC-lösning valde man att göra en kampanjsite. Då Öresundskraft planerade en marknadskampanj i press och lokal-TV i maj månad 2011, och någon månad framåt, ville man ha en kampanjsida i molnet som en kanal ut gentemot kunderna. Kampanjen driver besökare till sajten och bygger på att man där kan gå in och delta in en tävling och lämna in ”Energismarta idéer”.

Med tanke på att nyttjandemönstret för sidan förändras i enlighet med övrig reklam och push till siten, så var en dynamiskt skalbar lösning att föredra. Dessutom var livslängden på siten begränsad, detta då den skulle plockas ner när kampanjen är över. Detta är ett utmärkt scenario för Azure-plattformen eftersom användaren drar fördelar av att plattformen är skalbar samt att betalningsmodellen är baserad på användning. Efter APC-projektet fick Öresundskraft på så sätt ett bra lösningsmönster att bygga kommande kampanjsiter på.

Resultat

Resultatet är en flexibel kampanjsajt, med kort ROI, som snabbt kan tas upp och ner och på så sätt också hålla nere kostnader. Time-to-market för kommande kampanjer förkortas och via APC har Öresundskraft på kort tid, med hög attention från Sogetis och Microsofts experter, kunnat realisera att lägga en applikation i molnet, vilket ger en bra grund för framtida molninvesteringar.

Teknik:

  • Microsoft Windows Azure - Web role - Table storage
  • ASP.NET

Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Öresundskraft

Fyra femtedelar av fjärrvärmen som Öresundskraft producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle.
Läs mer om Öresundskraft!