SAS
REFERENSER
MICROSOFT

Så skapade vi en smidig lösning för SAS analytiker

Efter att i många år ha använt sig av flera olika CMS i Norden startade SAS 2006 ett projekt för att förena alla system till ett enda. Den nya lösningen designades, byggdes, testades och implementerades av Sogeti som också ledde hela projektet. Resultatet används nu av SAS analytiker.

Bakgrund

SAS har under många år använt flera olika Crew Management Systems (CMS) i Norden. Under 2006 startade SAS ett projekt för att förena alla system till ett enda. Den nya lösningen skulle komma till att hantera schemaläggning, budgetering, utfall och rapportering inom området. Det system som valdes var Carmen från Jeppesen. Efter att ha genomfört en kravbild insåg man att Carmen inte skulle kunna hantera den grundläggande funktionen för rapportering. Man beslöt sig för att lösa rapporteringskraven utanför Carmen i en specialgjord lösning vilket resulterade i CMS&R (Crew Management Statistics & Reporting).

Lösning

SAS i samarbete med Sogeti startade 2007 ett projekt för att stötta rapporteringskraven inom området Crew Management. Projektet och systemlösningen kallades CMS&R (Crew Management Statistics & Reporting). Kraven innehöll från början 280 rapportspecar och komprimerades till cirka 30 stycken. Kravbilden i kombination med projektets plan och arkitektur ledde fram till beslutet att dela upp projektet två iterationer.

 1. Leverera de 30-tal rapporter samt tillhörande Carmen-tabeller för ad hoc-rapportering i en Microsoft-lösning.
 2. Leverera ytterligare Carmen-tabeller och förbättrat analysstöd.

Sogeti designade, byggde, testade och implementerade lösningen samt ledde projektet. Lösningen var att exportera tabeller från Carmen i XML-filer till en fileshare och sedan använda SSIS för att ladda tabeller i en SQL 2005 databas. Sedan gjordes rapporterna i SSRS mot SQL databasen. Under projektets gång var den stora svårigheten förseningen av Carmen vilket resulterade i ett problem med att få kvalitetsdata.

Den andra iterationen inleddes med workshops för få fram en kravbild för att dels få fram hur SAS analytiker inom detta område önskade informationen samt även vilken ytterligare information som man behövde från Carmen. Denna iteration var testad och implementerad i slutet av 2008 och huvudproblemet var fortfarande kvaliteten av Carmen data som hindrade projektet från att kunna avslutas. XML-filerna gjorde att det skapades en flaskhals för prestandan vilket tog ytterligare några veckor att lösa.

Hela lösningen lanserades 2009 och har skötts med stöd från Sogetis konsulter sedan dess.

Resultat

Lösningen har som utgångspunkt att vara så enkel som möjlig för förvaltning med endast enstaka konfigurationer av standard applikationer från Microsoft. Det är enkelt att ändra, addera och ta bort tabeller inom databasen med samma flexibilitet i rapporterna. Lösningen har fungerat smidigt med ytterst lite stöd och används nu av SAS analytiker.

Teknik:

 • Microsoft SSIS
 • Microsoft SSRS
 • Microsoft SSAS
 • Microsoft SQL Server 2005

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om SAS

Scandinavian Airlines eller SAS, tidigare Scandinavian Airlines System, är ett konsortium baserat i Danmark, Norge och Sverige. Läs mer!