Svenska Lantbruksuniversitetet - Renpositionering
REFERENSER
MICROSOFT

Så skapar vi rena rama direktkontakten med SLU

Renarna har utrustats med GPS-mottagare på halsband. Halsbanden skickar positioner till bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, som tar vara på dem för vidare hantering i programvara för GIS.

Bakgrund

Några samebyar har renar utrustade med GPS-mottagare på halsband. Halsbanden skickar positioner till ett företag och Sveriges Lantbruksuniversitet behöver få tillgång till dessa positioner för vidare hantering i programvara för GIS. På sikt ska även fler användare kunna få åtkomst till dessa positioner.

Lösning

Företaget skickar positionerna som tas emot, tolkas, samt lagras i en databas. Från databasen finns en koppling till ArcGIS för vidare hantering av positionerna. Systemet är flexibelt och kan arbeta mot andra databaser än den databas som valdes i detta fall. Systemet är förberett att fungera med ArcSDE tillsammans med en webbserver för att låta webbklienter komma åt renpositioner.

Under utvecklingen användes testdriven utveckling för att få ett driftsäkert system samt att underlätta förändringar i framtiden.

Resultat

Lösningen är flexibel, utbyggbar och svarar mot behoven.

Teknik:

 • .Net Framework 2.0 and C#
 • ArcGIS
 • ArcSDE
 • IMAP
 • NHibernate
 • SQL Server 2005 

Kontaktperson
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om SLU

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. 
Läs mer om SLU!