Volkswagen Group Sverige
REFERENSER
MICROSOFT

En "grönare" IT-lösning för Volkswagen Group

Med DIAMOND-lösningen har Volkswagen Group i Sverige fått en ”grönare” IT-lösning, med ökad sökbarhet och tillgänglighet som bygger på befintligt Microsoft-infrastruktur. En mindre investering som har skapat stor affärsnytta.

Bakgrund

Volkswagen Group Sverige har en modern IT-plattform baserad på Microsofts produkter, men hade behov av att byta ut sin utskriftshantering baserad på Formspath och PDFLib. Valet föll på Sogetis Output Management-lösning kallad Diamond. Genom att VW Group redan hade hela infrastrukturen, bestående av BizTalk, SQL Server/Reporting Services och SharePoint på plats, kunde den nya funktionaliteten snabbt implementeras på den befintliga plattformen.

Lösning

Diamond tar emot data i varierande format från mängder av system. Genom integrationsmotorn, BizTalk, skapas ett standardiserat XML-format som Reporting Services nyttjar för att skapa rapporter. Beroende på konfigurationen för respektive rapport skickas resultatet som mail eller lagras i en SharePoint- eller filstruktur. DIAMOND kan givetvis även skriva ut rapporter direkt till ett fritt antal skrivare, men ett av målen med lösningen är att göra rapporter tillgängliga, och sökbara genom SharePoints funktionalitet, så att utskrifter och därigenom negativ miljöpåverkan kan undvikas i möjligaste mån.

Exempel på en rapport som genereras för VW Group är köpeavtal. Dess utseende varierar mycket beroende på affärens omfattning, inbytesbil, lån/leasing, etc. som ingår i avtalet. Tack vare Reporting Services stora flexibilitet anpassas resultatet till indatat med en och samma mall. Kund- och verkstadskopior hålls ihop i ett samlat dokument.

Oavsett hur data levereras, och i vilket format, används integrationsmotorn BizTalk för att konvertera data till ett internt format. BizTalk kompletterar även med konfigurationsdata som till exempel språk, loggor, e-postmottagare och skrivare, allt beroende på respektive rapports inställningar. Det interna format som skapas av BizTalk nyttjas av systemets hjärta, en WCF-tjänst (Windows Communication Foundation), för att med hjälp av Reporting Services och dess mallar skapa önskat format. (Reporting Services ingår i Microsoft SQL Server 2005 och senare).

Grunddata som används för utskriften sparas i en SQL-databas och resultatet publiceras, i önskad struktur, på en SharePoint-baserad sajt. Beroende på rapportens konfiguration, mailas, utskrivs eller sparas rapporten.

Tack vare SharePoints (SP) inbyggda funktionalitet blir rapporterna enkelt sökbara och återutskrivningsbara. Åtkomst styrs även det enkelt med SharePoints behörighetssystem.

Resultat

Med DIAMOND-lösningen har VW Group i Sverige fått en ”grönare” IT-lösning, med ökad sökbarhet och tillgänglighet som bygger på befintligt Microsoft-infrastruktur. Med en mindre investering har man skapat stor affärsnytta.

Teknik:

 • BizTalk Server
 • SQL Server/Reporting Services
 • SharePoint Server 2007
 • Windows Communication Foundation

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Volkswagen Group Sverige

Volkswagen Group Sverige är den svenska generalagenten för Volkswagen Personbilar, Skoda, Audi, SEAT, Volkswagen Transportbilar och Porsche. 
Läs mer om VW Group Sverige!