Arvika Gjuteri
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Arvika Gjuteri fick en helgjuten lösning

Handdatorer är av stor betydelse i arbetsprocessen för de anställda på Arvika Gjuteri. När de gamla apparaterna började bli slitna tog företaget därför kontakt med Sogeti som utvecklade en modernare lösning.

Bakgrund

Vid utlastning i samband med leveranser lästes streckkoderna från de kolli som lastades. Dessa streckkoder överfördes sedan till ett affärssystem, där utlastningsansvarig genererade en fraktsedel, som transportören skulle ha med sig. Inläsningen av streckkoder skedde med en handdator med inbyggd streckkodsläsare. Efter inläsning synkroniserades handdatorns information till en fil på en PC, och affärssystemet läste in filen.

Företagets handdatorer hade börjat bli slitna, vilket gjorde att handdatorerna ibland inte fungerade tillfredsställande. Man önskade därför ett liknande system som fungerade på i stor sett samma sätt. Kod för befintliga applikationer saknades, både i handdatorn eller synkroniseringsprogrammet i PC:n. Ett nytt önskemål var att kunna bestämma vart filen från inläsningen skulle placeras.

Lösning

Det nya systemet byggdes upp kring Symbol SPT1800, en handdator med inbyggd streckkodsläsare, och IP54-klassning, vilket innebär att den klarar både värme, kyla, är fuktskyddad och mycket stöttålig. Det är efterföljaren till den handdator som Arvika Gjuteri hade sedan tidigare, vilket är en trygghetsfaktor och förenklar användningen.

Programmet i handdatorn byggdes upp för att likna de skärmar som fanns sedan tidigare, plus ett par nya, för att kunna lägga till streckkoder manuellt, en tjänst som använd exempelvis när en streckkodsetikett är för skadad för att kunna läsas av. För applikationen på PC-sidan, den som sköter synkroniseringen, så lades funktionalitet till för att kunna styra vart filen från handdatorn skulle placeras.

Resultat

Arvika Gjuteri har nu en ny modernare, användarvänlig och väl fungerande handdatorlösning med inbyggd streckkodsläsare som kopplats ihop med företagets affärssystem. Den färdiga lösningen fick ytterligare ett tillägg, som uppkom vid acceptanstest. Då kunden hade installerat en ny version av affärssystemet ett halvår tidigare, så hade ett tidigare krav på att kollinummer inte fick ha mer än fem siffror fallit bort. Detta blev ett tillägg till handdatorapplikationen, och kunden slipper nu rensa sin databas två gånger per år.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Arvika Gjuteri

Arvika Gjuteri producerar avancerade gjutna komponenter för i huvudsak den tunga fordonsindustrin.