JNAB
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

JNAB och det papperslösa samhället

Förr krävdes det kilovis med papper för att registrera pappersrullarna från Gruvöns bruk till underleverantören JNAB. Denna tidskrävande pappersexercis har nu ersatts av en integrerad handdatorlösning, vars ständigt uppdaterade information är tillgänglig via en webbsida.

Bakgrund

JNAB är underleverantör till Gruvöns bruk, verksamt inom Billerudkoncernen. De tar emot pappersullar från Gruvöns bruk, lastar dessa på pallar, ställer pallarna i containers, och skickar dessa med båt till av Gruvön angiven destination.

Tidigare har de prickat av inkomna rullar på pappersark, information som sedan matats in i Excel för att skickas till Gruvön. Gruvön ställde kravet på att informationen från JNAB skulle integreras i Gruvöns övriga leverans- och faktureringsflöde.

Lösning

Med den nya lösningen skickas ett e-mail med rullinformation när Gruvön skickar rullar till JNAB. Informationen tas emot av en Windows-tjänst, som överför informationen till en databas i SQL Server. När rullarna kommer till JNAB, så läses rullnumren av med hjälp av en handdator med inbyggd streckkodsläsare. Detta steg är ankomstregistreringen. Informationen synkroniseras sedan via en PC i lagret, och skickas via en WebService-tjänst till ovan nämnda databas, där informationen uppdateras om att rullarna tagits emot.

Nästa steg är när rullarna packas på pallar. Varje pall har ett pallnummer, som läses av med handdatorn eller knappas in. De rullar som ställs på pallen registreras också. Informationen från detta steg synkroniseras på liknande sätt via PC:n till databasen. Sedan lastas på liknande sätt pallar i containers och synkroniseras mot databasen. Det sista steget sker när en container packas på en båt. Då går efter synkronisering ett meddelande via e-mail till Gruvöns Microsoft BizTalk-system om att leveransen är på väg.

Till systemet (databasen) finns det kopplat ett antal rapporter som är åtkomliga via en webbsida. Dessa rapporter talar om vilka rullar som är på väg, vilka som har ankommit, vilka som har packats på pall, och vilka pallar som har lastats på container, och vilka containers som har skickats.

Tekniskt sett är lösningen byggd med Windowstjänster, Webservices, e-mail och en handdatorapplikation.

Resultat

Med den nya lösningen har JNAB uppfyllt kunden Gruvöns krav på aktuell och fullständig spårbarhet av de pappersrullar som JNAB hanterar. Lösningen har integrerats med Gruvöns BizTalk-system. Den integrerade handdatorlösningen har eliminerat olönsam och tidskrävande pappersexercis och informationen, som nu uppdateras i realtid, har gjorts tillgänglig  på ett lättöverskådligt sätt för alla intressenter via en webbsida.

Bildkälla: BillerudKorsnäs

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om JNAB

JönssonNovabolagen är ett logistikföretag med effektiv godshantering från dörr till dörr. Sedan starten 1933 har verksamheten både breddats och bytt namn.