Norra Skogsägarna
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Norra Skogsägarnas lösning ger svar direkt

Förr var fältarbetarna på Norra Skogsägarna tvungna att skriva upp vad som efterfrågades, se till att komma ihåg frågan och sedan leta fram informationen för att väl tillbaka på kontoret återkomma till leverantören. Med Sogetis handdatorapplikation har rutinerna förenklats.

Bakgrund

Norra Skogsägarna har ett stort antal virkesleverantörer som administreras i flera olika system för leverantörsinformation, kontraktsinformation och leverantörsreskontra. Systemen är byggda för online-koppling från vanliga PC-maskiner på kontoret, men eftersom virkesinköparna och avverkningsplanerarna tillbringar en stor del av sin tid ute i fält fanns ett behov att förlänga systemen dit.

Lösning och resultat

Sogeti har utvecklat en första pilot för att göra information från systemen tillgängliga i handdatorer hos fältarbetarna. Handdatorapplikationen läser ut information, lagrar den i en lokal databas, och gör den tillgänglig för sökning och läsning. På så sätt kan fältarbetarna snabbt och enkelt leta fram information om leverantörerna och svara på frågor som tidigare krävde att man skrev en anteckning och sedan kom ihåg att leta fram informationen för att väl tillbaka på kontoret återkomma till leverantören.

 

Teknik:
Windows Server 2003, Visual Basic .NET, SQL Server 2000, SQL Server Ce 2.0, Windows Mobile 2003 och Windows Mobile 5.

KONTKATPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Norra Skogsägarna

Norra Group is one of Sweden’s leading companies in the forestry industry. The modern plants manufacture a comprehensive range of high quality timber products for customers throughout the world.