Volvo Lastvagnar i Umeå
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så säkrar vi leveranserna av Volvo lastbilshytter

Höjd kvalitet, nöjdare kunder och höjd leveranssäkerhet. Det är resultatet av den mobila lösning som Volvo IT och Sogeti har tagit fram för att säkerställa att Volvo Lastvagnars lastbilshytter levereras med rätt material.

Bakgrund

Vid Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå tillverkas lastbilshytter som individanpassas efter kundens beställning. Hytterna passerar ett antal stationer där man monterar de komponenter som hytten ska byggas utifrån, och för varje hytt och station finns unika material- och monteringsinstruktioner. Vid några stationer plockas material som ska bipackas hytten, till exempel reflexväst, ficklampa, med mera. Eftersom det är av stor vikt att hytten levereras med rätt material beslutade Volvo Lastvagnar att höja leveranssäkerheten med hjälp av en mobil lösning som togs fram av Volvo IT och konsulter från Sogeti i Umeå.

Lösning

Istället för plocklistor som tidigare skrevs ut på papper får operatörerna nu plocklistor i en handdator. Operatören identifierar sig själv och hyttens tillverkningsnummer med hjälp av handdatorns integrerade streckkodsläsare och systemet presenterar de artiklar som ska plockas till hytten i en förutbestämd sekvensordning. Operatören plockar artiklarna och verifierar detta genom att scanna artikelns streckkod. Vid brist av en artikel markerar operatören detta med en bristkod och hytten stoppas vid utleverans tills bristen åtgärdats.

Resultat

Tack vare den mobila lösningen har antalet hytter med felaktigt bipackat material minskat dramatiskt vilket lett till en större leveranssäkerhet, höjd kvalitet och nöjdare kunder.

Teknik:

Windows Server 2003, Oracle 8i, Microsoft Visual Basic.Net, Com+, Internet Information Services, Windows Mobile 2003 och Pocket Internet Explorer.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Volvo Lastvagnar

Sedan Volvo byggde sin första lastbil 1928 är bolaget i dag en av världens största tillverkare av tunga lastbilar.