Ecofys
REFERENSER
CLOUD

Ecofys moderniserar sin IT-miljö med hjälp av Sogeti

Sogeti bakom Ecofys numera helt molnbaserade infrastruktursystem.

Bakgrund

Ecofys är en del av Eneco-koncernen men behöver vara separat från ett data- och verksamhetsperspektiv. Den existerande infrastrukturen höll snabbt på att bli föråldrad och Ecofys behövde en IT-miljö baserad på kundernas behov. Viktiga drivkrafter var hög användarnöjdhet och förenklande av kunskapsdelning samt mobilitet. 

Lösning

Sogeti tog sig an den befintliga hanteringen av den existerande IT-miljön och skapade parallellt en milövänlig infrastruktur baserad på Cloud-principer. Initialt var lösningen en kombination av Privite Hosted Storage, Office 365 och SaaS för de viktigastee verksamhetssystemen. Processen fokuserade på kontinuerliga förbättringar och hela infrastrukturen finns nu i molnet, och all lagring samt identitets- och access-hanteringen ligger i Azure. Sogeti förser Ecofys med service desk-support 24/7 och komplett infrastrukturhantering från Sogeti Cloud Factory. 

Resultat

Lösningen som tagits fram av Sogeti möjliggör för Ecofys att snabbt hantera förändringar på marknaden vilket positivt påverkar företagets flexibilitet och tillväxt. Kostnaderna för IT är nu baserade på aktuellt användande. Fakturering är enhetsbaserad för paketering och pay-per-use av lagring och SaaS. Ecofys letade efter en partner för all IT-hantering. Sogeti är nu den partnern vilket gör att Ecofys helt och hållet kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

Vi kan Cloud
Ladda ner vår PoV
KONTAKTPERSONER
  • Viktor_Wallsten
    Viktor Wallsten
    Partner Lead for Microsoft, North & Central Europe
    070-227 50 60

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

About Ecofys

Ecofys is a leading consultancy in renewable energy, energy & carbon efficiency, energy systems & markets and energy & climate policy.