Boliden Mineral
REFERENSER
PROJECT MANAGEMENT

Så fungerar Bolidens nya projektmodell

När Boliden Mineral behövde hjälp med att implementera en ny projektmodell tog de hjälp av Sogeti. Den nya projektmodellen innehåller en gemensam bas, men har delats upp i en projektmodell för stora projekt och en för små.

Bakgrund

På Boliden Minerals teknikavdelning genomförs en stor mängd av allt arbete som projekt. Boliden Mineral såg behov av att kombinera sina egna kunskaper inom mineral och gruvområdet med en allmängiltig projektmodell - Praktiskt ProjektStyrning (PPS). Målet var att skapa en bra projektmodell som hjälper projektledare och styrgrupp att skapa bättre och mer likriktade projekt med högre leveranssäkerhet.

Lösning

Boliden tog hjälp av Sogeti för att implementera projektmodellen. Modellen baserar sig dels på PPS, dels på den mångåriga erfarenhet som finns inom Boliden av att driva projekt, dels på konsultens erfarenhet av projektmodeller från mer än 20 år som projektledare inom stora och små företag.

Arbetet har utförts som ett enmansuppdrag där konsulten har samlat information samt intervjuat och diskuterat med ett antal nyckelpersoner såsom projektledare, projektägare, verksamhetskunniga med flera.

Resultat

Den resulterande projektmodellen innehåller en gemensam bas men har delats upp i en projektmodell för stora projekt och en för små projekt. För var och en av dessa finns en beskrivning, en presentation och motsvarande utbildningsmaterial, ett antal dokumentmallar och ett antal checklistor.

Teknik:

  • PPS – Praktiskt ProjektStyrning
  • SQS – Sogeti Quality System

Kontakt
  • Håkan Ekström
    Håkan Ekström
    IT-konsult
    070-581 61 74
Om Boliden Mineral

Boliden har fem gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. De är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling.  
Läs mer om Boliden