Saab Aerosystems
REFERENSER
PROJECT MANAGEMENT

Utveckling av JAS39 Gripen för Saab Aerosystems

Som medlem i Gripenprojektets ledningsgrupp med särskilt ansvar för taktiska stödsystem, ledde Sogetis projektledare fem delprojekt som vidareutvecklar stödsystemsprodukter till JAS39 Gripen. I stora projekt som det här är kommunikation a och o.

Bakgrund

Vidareutveckling av Gripen sker i en projektform som operativt koordinerar och planerar allt arbete i befintliga kundkontrakt. En utmaning är att synkront driva fram funktion stegvist för alla delsystem i Gripen och för alla stödsystemsprodukter, så att det vapensystem som levereras till Saabs svenska och internationella kunder lever upp till förväntningarna.

Lösning

Som medlem i Gripenprojektets ledningsgrupp med särskilt ansvar för taktiska stödsystem, ledde Sogetis projektledare fem delprojekt som vidareutvecklar stödsystemsprodukter till JAS39 Gripen. Uppdraget genomfördes i en komplex miljö med många intressenter och utmanande tidplaner. I så här stora projekt är några av de viktigaste uppgifterna att kommunicera, att vara tydlig, och att ha förmåga att skapa en åtagandekultur i projekten.

Resultat

Efter att tidigare ha drivits parallellt med Gripenprojekten, har nu projekten för taktiska stödsystem inkorporerats i Gripenprojektet. Genom att jobba för att utvecklingsteam ansvarar för och tar fram en funktion som spänner över flera produkter i vapensystemet säkerställs att den operativa funktionen fungerar komplett när den når kunden.

Under projektet har medvetenheten ökat om hur tvärfunktionella team ska arbeta. Man har också fått större förståelse för hur en funktionsändring i en produkt påverkar övriga produkter. Projektmognaden i stödsystemsprojekten har ökat under Johans ledning.

Teknik:

Som grund har Saabs PROPS-baserade projektstyrningsmodell använts. Sogetis projektledare har även använt metoder och checklistor från PMI:s ”Project Management Body of Knowledge”, samt styrt mot målsättningar i CMMI Level 2 (Capability Maturity Model® Integration) under projektets gång.

Kontakt
  • Håkan Hahn
    Håkan Hahn
    High Tech-expert
    072-241 67 03

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Saab

Sedan starten 1937 har Saab gjort sig kända globalt för sina världsledande lösningar inom såväl militära tjänster som civil säkerhet. Läs mer om Saab