Tulldata
REFERENSER
PROJECT MANAGEMENT

Så fungerar Tulldatas nya projektmodell

När Tulldata behövde en arkitektur som bas för utveckling och återanvändning av tjänster och system resulterande projektmodellen i en gemensam bas med två projektmodeller. En för stora projekt och en för små.

Bakgrund

Tulldata behövde en arkitektur som bas för utveckling av nya system/tjänster och återanvändning av befintliga system främst inom trade logistics området.

Lösning

Sogeti hjälpte Tulldata med framtagning av arkitektur och designmönster. Dessa skulle möta de angivna kraven genom teoretisk och praktisk utvärdering och test av ett antal produkter och alternativa arkitekturer.

Resultat

Den resulterande projektmodellen innehåller en gemensam bas men har delats upp i en projektmodell för stora projekt och en för små projekt. För var och en av dessa finns en beskrivning, en presentation och motsvarande utbildningsmaterial, ett antal dokumentmallar och ett antal checklistor.

Lösning:

  • Rekommenderad arkitektur
  • Rekommendationer av en Enterprise Service Bus och BPM produkt
  • Designmönster och rekommendation av verktyg för utveckling i Java miljö baserad på JBoss

Arkitekturen baserades på bland annat följande tekniker som alla noggrant utvärderades:

  • Java
  • Applikations Servers, JBoss ramverk
  • Eclipse och Maven

Om Tulldata

Sverige är ledande i användningen av datorteknik för hantering av tullhandlingar. Systemen drivs av Tullverkets IT-enhet, Tulldata. Läs mer om Tullverket!