Vattenfall

Så fungerar Vattenfalls nya projektmodell

Inför avvecklingen av 13 befintliga system och ett stort antal integrationer tog Vattenfall hjälp av Sogeti. Detta resulterade i en projektmodell som delades upp i två: en för stora projekt och en för små.

Bakgrund

13 befintliga system (bland annat alla debiteringssystem för både privat och företagskunder) och ett stort antal integrationer behövde avvecklas som en följd av implementation av SAP Utilities.

Lösning

Sogetis uppdrag omfattade avveckling av 13 system och ett stort antal integrationer för Vattenfall Eldistribution Sverige och Vattenfall Försäljning Sverige. I uppdraget ingick även förankring, kommunikation och avvecklingsbeslutsprocessen i båda bolagens organisation i Sverige. Uppdraget omfattade även verifiering och uppsägning av befintliga avtal med alla AM-leverantörer.

På grund av juridiska krav kopplade till dokument i de avvecklade systemen ingick det i uppdraget även kravställning, upphandling och implementation av ett nytt arkivsystem för att säkerställa lagring av cirka 50 miljoner dokument. Migrering av dokumenten var en del av uppdraget. Projektet omfattade cirka 27000 timmar.

Resultat

Den resulterande projektmodellen innehåller en gemensam bas men har delats upp i en projektmodell för stora projekt och en för små projekt. För var och en av dessa finns en beskrivning, en presentation och motsvarande utbildningsmaterial, ett antal dokumentmallar och ett antal checklistor.

Teknik:

  • Avveckling av system och integrationer Anbudsprocess
  • Val av arkivsystem bland sex leverantörer
  • Implementation av Mobius arkivsystem
  • Migrering av cirka 50 miljoner dokument

Om Vattenfall

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter. Läs mer om Vattenfall