Calderys
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Caldrys nya affärssystem - En lösning som imponerar

Det var när det gamla affärssystemet började upplevas som svårhanterligt som Caldery kontaktade Sogeti. Syftet var att skapa ett nytt affärssystem i SharePoint 2007 (MOSS), som var användarvänligt. Resultatet imponerade stort vid Caldreys kvalitetsrevision.

Bakgrund

Calderys hade ett Lotus Notes-baserat affärssystem som många användare upplevde som svårhanterligt utan tydliga namnsättningar och med en hel del dubbletter gällande dokument.

Lösning

Syftet med projektet var att skapa ett nytt affärssystem i SharePoint 2007 (MOSS) med målsättningen att det ska vara enkelt, användarvänligt och välstrukturerat. Calderys har i och med detta bestämt sig för att förnya samtliga dokument och göra arbetet från grunden med att lägga till befintliga dokument men med en ansiktslyftning.

Resultat

Calderys hade en kvalitetsrevision och revisorn som utförde arbetet hade ”aldrig sett något så bra” uttalade han när han såg verksamhetssystemet med dokumenthanteringssystemstöd som Sogeti har byggt för dem utifrån deras ISO 9001 och 14001 standards. De klickbara processbilderna har kopplats till deras styrande och redovisande dokument, vilka användaren kan klicka ned i deras huvud- och stödprocesser. 

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Calderys

Calderys är ett globalt företag som tillhandahåller tjänster och lösningar inom eldfasta material som till exempel järn, stål, olje- & kemiska raffinaderier, pannor och förbränningsugnar. Läs mer om Calderys!