Fiskarhedenvillan
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Intranätet för dem som bygger bo på resande fot

Fiskarhedenvillans nya intranät skulle innehålla alla de dokument som ett husbygge kräver, utgöra en plattform med applikationer för det dagliga arbetet och användas av en säljkår på resande fot. Omöjligt? Nej, inte med hjälp av Sogeti.

Bakgrund

Fiskarhedenvillans säljkår är utspridd över hela landet och det fanns ett stort behov av att förenkla informationsspridningen. En husaffär genererar åtskilliga dokument i form av ritningar, bygglov, juridiska och affärsmässiga handlingar och dessa behöver säljare, entreprenörer och övrig personal snabb tillgång till. Övriga kunduppgifter behöver också vara tillgängliga för en säljkår som ofta befinner sig ute på resande fot.

Lösning

Fiskarhedenvillan påbörjade ett internt projekt att digitalisera all dokumentation på företag. Under en tremånadersperiod skannades en enorm mängd kunddokument in och arkiverades per kund (hus) i en SharePoint-lösning.

I samband med detta anlitades Sogeti för att anpassa SharePoint till bolagets grafiska profil och samtidigt förändra gränssnittet så att det gick att använda mobilt via iPad och Android-baserade plattor. Ett nytt säljstödsystem påbörjades också med iPad som målplattform för den mobila säljaren.

Resultat

SharePoint har idag växt till att bli företagets verksamhetssystem där i princip allt den anställde behöver finns. Det är dels ett intranät med det som ett modern intranät innebär men framförallt är det också en plattform med applikationer till det dagliga arbetet. Nya applikationer som tillförs byggs för SharePoint.

– På Fiskarhedenvillan ser vi en stor affärsnytta med iPad-användning och integrering med våra olika system. Det skapar mervärde och ger hög tillgänglighet för våra agenter när de är på resande fot, säger Henrik Nylander, CIO på Fiskarhedenvillan.

Teknik:

 • Microsoft SharePoint 2010
 • SQL Server 2008 R2
 • Windows 2008 Server
 • Microsoft .Net
 • Aspose (API för att generera dokument)

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillans affärsidé är att utveckla och sälja marknadens mest prisvärda, individanpassade och energismarta hus. De levererar cirka 450 villor årligen.